Menu
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko
Svazek obcí
Chomutovsko

Výlety

ZOOPARK - Nejrozsáhlejší ZOO v České republice

Náš zoopark se rozkládá na 112 hektarech přírody, takže když budete mít chuť, můžete u nás strávit celý den. A slibujeme na medvědí tlapu, že nudit se tu nebudete. Celý zoopark máme rozdělený do tří samostatných areálů. Kromě samotné zoo je to rozlehlé eurosafari, kam se můžete vypravit na terénní vyjížďku naším Safari Expresem, a skanzen Stará Ves, kde vám nabídneme jedinečný pohled do života našich předků. Kde ale strávíte zaručeně nejvíc času, je samotná zoo. Uprostřed krásného kusu přírody chováme více než 160 druhů zvířat. Zaměřujeme se na faunu palearktické oblasti, která zahrnuje Evropu, převážnou část Asie a část severní Afriky.Venkovní expozice a výběhy pro zvířata jsou jedinečně zakomponované do přírodního prostředí. Pro naše zvířata děláme maximum, některé výběhy jsou největší plochou věnovanou daným druhům v zoologických zahradách. Návštěvníci ale nejsou o nic ochuzeni. Díky vyhlídkám, terasám a balkonům jim umožňujeme nakouknout do kouzelného světa zvířat, ať už jsou to dovádiví makakové, hraví tuleni nebo rozvážní medvědi.
https://www.youtube.com/watch?v=2Rs8yQ6chGQ

Když vaše děti unaví sledování pandy ve větvích stromu, může se vyřádit na některém z dětských hřišť nebo v lanovém centru. Lákadel nabízíme celou řadu. Podél cest najdete spoustu menších herních či naučných prvků, stejně tak se můžete zastavit u některé ze samostatných atrakcí. Otevírací doba platí pro pokladny, návštěvníci mohou v zooparku zůstat do setmění, poté lze zoopark opustit jednosměrnými turnikety. Přijít můžete i se psem, za předpokladu, že bude na vodítku. Vstup na kolečkových bruslích nebo s kolem je zakázán, u spodní pokladny je k dispozici stojan na kola. Vidíte, my vás upozorňovali. U nás opravdu strávíte celý den. A zábavně!
https://zoopark.cz/navsteva-zoo/mapa-zoo/

tuleňoslíkmedvěd

 • Zoovláček Amálka - letos na cestičkách vedoucích po zooparku můžete opět po letech zaslechnout povědomé zvonění, zoovláček Amálka během letních prázdnin každý den s železnou pravidelností křižuje zoopark a k veliké radosti malých i velkých zajíždí i do přilehlého skanzenu Stará Ves, kam je to pěšky tak daleko. Děti už bolí nožičky, tatínek je unavený, příliš pálí sluníčko nebo trochu prší, všechny tyto situace náš zoovláček hladce vyřeší. Pojďte se svézt.
 • Projížďka Safari expresem - jízda terénní soupravou po pláních Eurosafari mezi stádem muflonů, zubrů a jaků. To je jeden z unikátních zážitků, který si můžete v našem zooparku užít. Ze zastávky v centrální části zooparku odjíždí souprava na trasu, která zahrnuje část vlastního zooparku, průjezd Eurosafari a skanzenem Stará Ves. Návštěvníci nejprve minou voliéry se sněžnými sovicemi, výběhy poníků, medvědů a mývalů. Okolo průchozí voliéry se návštěvníci dostanou na dohled výběhu dvouhrbých velbloudů, vodních buvolů a mezi výběhy sobů polárních a losů evropských opustí zoopark. aby se po několika desítkách metrech dostali do obory Eurosafari, přímo mezi zvířata, která zde žijí téměř jako ve volné přírodě. Na návštěvníky zde čeká stádo chlupatého skotského náhorního skotu, které je pravidelně doprovázeno vodní buvolicí Jitkou a veliké, více než šedesátihlavé stádo muflonů. Asi největší atrakcí obory je skupina zubrů evropských, které je možno pozorovat z bezprostřední blízkosti z bezpečí vyvýšených vagónů soupravy. Se zubry si co do atraktivity v ničem nezadají dva hřebci koně Převalského, ani jaci, kteří se v poslední sekci obory s návštěvníky symbolicky rozloučí. Souprava dále pokračuje do skanzenu podkrušnohorské architektury Stará Ves, kde si mohou návštěvníci prohlédnout kapličku, krušnohorský hrázděný statek, více než stoletou roubenku a funkční repliku větrného mlýna. Kolem restaurace U Pratura se safari expres opět vrátí do zooparku, kde projede více než třistaletým sadem jedlých kaštanů směrem k výchozímu bodu na zastávce, odkud vyjížděl.

fotofoto

 • Krmení tuleňů - v době prázdnin denně v 11.00 a 14.00. Víte, za jak dlouho sní naši tuleni kýbl ryb? Chcete vidět tuleního tátu Kaška, jak si umí zaplácat o přídavek? Případně se na něco zeptat chovatele? Krmení se koná během hlavní sezony, a to každý víkend – v sobotu i neděli. Během letních prázdnin pak probíhá každý den, tak se přijďte podívat.

foto

 • Komentované krmení makaků magot v době prázdnin denně v 13.00. V horní části zooparku narazíte na veliký výběh, ve kterém se prohání šestice bezocasých opic druhu makak magot. Snad nejzajimavější na nich je, že se jedná o jediný opičí druh, který obývá Evropu, přesněji gibraltarskou skálu. Na rozdíl od opic v rovníkových oblastech se makakové živí hlavně semeny cedru, hmyzem a výhonky, nepohrdnou ani jedovatým škorpionem.

foto

 • Komentované krmení velbloudů v době prázdnin denně ve 14.30. Velbloud dvouhrbý, koráb pouště, úžasné zvíře s nezaměnitelnými hrby – určitě stojí za to, dozvědět se o něm něco více. Přijďte si poslechnout, co vlastně nosí ve svých hrbech, jak dokáže chodit po písku a nebořit se do něj, jak hospodaří s vodou a ještě další zajímavosti z velbloudího života. Čtveřice našich velbloudů, dvě dospělé samice Matylda a Shakira, odrostlá velbloudí slečna Odeta a samozřejmě také nejmladší samička Nessie se na zvídavé návštěvníky těší o prázdninách každý den o půl třetí odpoledne.

velbloud

 • Komentované krmení vyder v době prázdnin denně od 12.00 hodin. Vydry se do zooparku vrátily po čtyřiceti letech, upravili jsme pro ně bývalou expozici bobrů. Zdánlivě obyčejná zvířata, ale spatřit je v přírodě není úplná samozřejmost. Však jsou také vydry říční v České republice vedeny jako zvláště chráněné coby silně ohrožený druh. V naší expozici můžete jejich mrštné dovádění ve vodě i na souši obdivovat i během komentovaného krmení, při němž se o vydrách dozvíte i mnoho zajímavého.

vydra


Muzeum na Kočičáku

Muzeum čs. opevnění z let 1936-1938 „Na Kočičáku“, je spravováno stejnojmenným spolkem. Svou činnost směřuje k rozvoji vzdělanosti veřejnosti v oblasti národních dějin.
Zabývá se konkrétně obdobím let 1918 – 1938, respektive obdobím tzv. „první republiky“. Pilířem muzea jsou objekty lehkého opevnění na Kočičáku a okolí města Chomutova, které jsou spíše symbolem zániku tohoto krátkého období našich dějin, nicméně naučná stezka a odborný výklad průvodců muzea zahrnuje také téma zrodu Československé republiky a veškerá fakta týkající se těchto necelých tří výjimečných dekád 20. století. Muzeum čs. opevnění z let 1936-1938 „Na Kočičáku“ svou ojedinělou koncepcí zrekonstruovaných objektů lehkého opevnění, určených původně pro bezprostřední obranu Československé republiky, demokracie a svobody jejích občanů, dnes oslovuje všechny generace veřejnosti.
Prohlídek s odborným výkladem se pravidelně zúčastňují senioři, rodiny s dětmi, ale také celé třídy základních a mateřských škol, či dětská volnočasová sdružení, se kterými aktivně spolupracujeme (Junák, Pionýr, DDM Chomutov, dětské domovy, atd). Muzeum v posledních čtyřech letech postupně rozšiřuje počet zrekonstruovaných pevnostních objektů a jeho závazkem je vytvořit z pevností v okolí města Chomutova významnou památku na Československo před II. světovou válkou. Aktivní činnost muzea a sdružení je monitorována sdělovacími prostředky (novinami, e-novinami, rozhlasem a televizí).

fotofoto1pluk

 • Naučná stezka muzea čs. opevnění z let 1936-1938 Na Kočičáku přehledná mapa pevností v okolí města Chomutova, které tvoří páteř naučné stezky (vyznačena zelenou barvou), jejíž počátek se nachází na chomutovském sídlišti a končí v malebném Bezručovo údolí. Na mapě jsou přehledně vytyčeny pevnosti, které jsou v majetku muzea Na Kočičáku a jenž jsou řádně renovovány do stavu odpovídajícímu v roce 1938 a samozřejmě nadále udržovány.

foto2

 • Pevnostní linie obrany v okolí Chomutova v roce 1938 - mapa zobrazuje přesné vytyčení pevnostních objektů vz.36 (černé body), vz.37 (červené body), polního opevnění (modré označení) a překážek. Mapa dále plní úlohu porovnání skutečných pozic pevností v okolí Chomutova a odhadových pozic, které Němci získávali od svých špionů v pohraničí a na základě jejich informací objekty zakreslovali (slabě červeně značené symboly).

foto5


SLAVNÍ RODÁCI BROKOFFOVÉ

Jan Brokoff je označován za průměrného sochaře a řezbáře německého původu, který přišel do Čech ze Spiše a v Praze se usadil roku 1692. Jeho život je vymezen daty 1652 - 1718. V Praze si zavedl dobře prosperující dílnu, kde zaměstnával svého syna Michala Josefa (1686 - 1721) a hlavně Ferdinanda Maxmiliána (1688-1731). Jeho životní osud protnul i dějiny Červeného Hrádku a Jirkova. Jan Brokoff pocházel z luteránské rodiny. Narodil se ve Spišské Sobotě 23. června 1652. Vyučil se řezbářem a pět let působil jako tovaryš i v Praze. Později přestoupil na katolickou víru, aby mohl svobodně umělecky tvořit. Na čas působil v Ronšperku u Domažlic a v Manětíně a kolem roku 1685 se objevuje v Klášterci nad Ohří u hraběte Michala Osvalda Thuna. Zde tvořil alegorická sochařská díla (s náměty ročních období, světadílů i řeckých bájí). Jan Brokoff se podle dochované smlouvy z roku 1689 podílel na sochařské výzdobě interiérů zámku v Libochovicích. V letech 1687 až 1688 žil na Červeném hrádku a i zde měl svou dílnu. A právě zde se mu Ferdinand Maxmilián narodil. Jméno dostal po majiteli zámku Ferdinandu Maxmiliánu Hrzánovi. Jan Brokoff vytvořil v době svého působení na Červeném hrádku řadu děl, zřejmě i dvě kašny, v zahradě chrlič vody z kašny v podobě velké hlavy, sochy Ulyxe a Polyféma u kašen na nádvoří zámku, sochy Marta a Lédy s labutí (Juno), které stojí od roku 1986 v parčíku u Okresního muzea Chomutov. Jemu je připisován i mariánský sloup, tedy sloup se sochou Panny Marie. Janu Brokoffovi jsou přisuzovány i vázy na dvouramenném zámeckém schodišti a socha sv. Jana Nepomuckého říčky Běly (1708) a také socha Panny Marie na uvedeném morovém sloupu pro jirkovské náměstí (1695). Obě tato díla byla však vytvořena v době, kdy Jan Brokoff žil již řadu let v Praze!

socha Nepomuckýfotoschodištěsocha

Procházka městem - Po stopách rodiny Brokoffů, barokního sochařského odkazu ve městě Jirkov. Procházku zahájíme u památníku F. M. Brokoffa na městské věži a pokračujeme k baroknímu pískovcovému sloupu s Pietou u kostela sv. Jiljí, dáme se doprava Kostelní ulicí na nábřeží. Zde si můžeme prohlédnout  sochu Jana Nepomuckého. Vydáme se procházkou okolo kašny do ulice Červenohrádecká a pokračujeme ve směru na Červený Hrádek. Před návsí odbočíme vlevo a asi v polovině kopce si můžeme prohlédnout chrlič, který je dnes po celkové rekonstrukci. Projdeme se vzhůru zámeckým parkem a na hlavním schodišti se nachází Brokoffovy vázy. Na nádvoří nás čekají kašny Polyféma a Odyssea. Sejdeme po zámeckých schodech a vydáme se vpravo, kde stojí u oranžérie další brokofovy sochy, Léda s labutí a socha Marse. Poslední zastávkou je socha Panna Maria Immaculata (Neposkvrněná) u zámecké hrobky.
https://www.jirkov.cz/volny-cas/region/turistika-/prochazka-mestem-po-stopach-rodiny-brokofu-barokniho-socharskeho-odkazu-ve-meste-jirkov/?ftresult=brokoff

Kdo to byl Ferdinand Maxmilián Brokoff? Ferdinand Maxmilián Brokoff se narodil 12. září 1688 v obci Červený Hrádek u Jirkova. Byl to vynikající český sochař a řezbář, který spolu se svým otcem a bratrem patřili k předním představitelům českého barokního sochařství. Ferdinandu je připisováno autorství či spoluautorství u osmi  plastik na zábradlí Karlova mostu, včetně snad nejpopulárnějšího trinitářského sousoší lidově zvaného Turek na Karlově mostě (sousoší sv. J. z Mathy se sv. Felixem z Valois a sv. Ivanem). Na sousoší sv. Františka Xaverského, zanechal třiadvacetiletý Brokoff vlastní autoportrét. Ferdinand zemřel ještě poměrně mladý na souchotiny, obvyklou nemoc sochařů, a to 8. března 1731 v Praze.
https://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/jirkovskou-vez-ozdobi-busta-slavneho-sochare-z-hradku-20120527.html

Brokofffotosocha

Zastavení s Ferdinandem Maxmiliánem Brokoffem
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097697223-po-karlove-moste-s-prof-frantiskem-dvorakem/20236219674/

Zastavení s Janem Brokoffem
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097697223-po-karlove-moste-s-prof-frantiskem-dvorakem/20236219673


SKIAREÁL MEZIHOŘÍ

SKI areál leží 10 km od Chomutova ve směru Blatno v nadmořské výšce cca 745 m. n. m. Díky nenáročnému terénu a stále úpravě svahů středisko navštěvují především lyžaří mírně a středně pokročilí.
Ski areál TJ Mezihoří (tjmezihori.cz)
webkamera

lyžařiareálareál

Ski škola - skupinová i privátní výuka pro děti, dospělé, začátečníky i pokročilé.Výuka zajištěna kvalifikovanými učiteli s mnohaletou praxí. Možnost výuky snowboardingu..

lyžařská školaareálareál

Historie Mezihoří u Chomutova - Mezihoří bývalo oblíbeným rekreačním střediskem již za první republiky. V letních měsících přebývali hosté z měst snad v každé chalupě. Německý dělnický turistický spolek Naturfreunde zde měl svou chatu, kde čeští turisté byli stejně vlídně přijímání jako Němci. K této chatě vedlo několik turistických cest, značených speciálními značkami. Po roce 1945 se tato chata změnila na ubytovací hostinec, ale po několika letech ji převzalo jako svoji rekreační chatu družstvo holičů a kadeřníků HYGIE Chomutov. To jí využívalo do 90. let. V roce 1998 byla stavba novým vlastníkem odstraněna z důvodu její totální devastace, kdy hrozilo samovolné zřícení objektu. Již před válkou byly do Mezihoří označeny dvě turistické cesty – z Chomutova a z Jirkova. Také lyžařské běžecké závody se zde konaly již ve 30. letech 20. století. Účastnilo se jich tehdy desítky závodníků. Ještě koncem 40. let zde byl v provozu malý skokanský můstek (s dojezdem zhruba v místech dnešní pokladny lyžařského areálu), stejně jako v nedalekém Blatnu. Před druhou světovou válkou zde byly 3 hostince, obchod, řezník, 2 trafiky a stále se ještě vyráběly hračky a šindele. Pracovali tu také 4 truhláři, tesař a kovář. Následující tabulka ukazuje, že pokles počtu obyvatel začal již na začátku 20. století a odsun Němců jej dovršil. I když Gersdorf zůstal i po roce 1945 ještě samostatnou obcí, obyvatel stále ubývalo a situace již nebyla udržitelná. Byl proto roku 1951 připojen k obci Blatno. Kromě 2 trvale obydlených domů bylo v roce 1991 v Mezihoří ještě 94 rekreačních objektů. To jasně ukazuje, že Mezihoří je i dnes velmi oblíbeným rekreačním místem. Zvláště v zimě je zde velmi živo. Od 50. let tu jsou v provozu lyžařské vleky. Zpočátku jen jeden, který tahal těžké železné saně s lyžaři. Ten byl nahrazen na konci desetiletí vlekem háčkovým. Stejný vlek dostala i malá sjezdovka a bylo vybudováno umělé osvětlení. Od roku 1988 byly oba nahrazeny moderním vlekem TLV 12 Beskydsportu Ostrava. U obou je dále modernizována elektrická výzbroj. K úpravě svahů slouží rolba PRINOTH T4S a od sezóny 1999/2000 jsou svahy uměle zasněžovány sněhovými děly SUFAG. 

historie


Najštejnské bučiny, Drmalské lesy a Hovězí skály se stanou přírodní památkou

Chomutovsko - Příroda se na Chomutovsku rozroste o zvlášť chráněné památky, obce se omezení bát nemusí. Lokality jsou poměrně přísně chráněny už nyní.

Vzrostlé stromy, vzácné houby nebo kriticky ohrožení brouci. Krušnohoří v posledních letech přestává být popelkou s pověstí mrtvé krajiny a láká čím dál více přírodovědců i ochránců přírody, kteří v něm nacházejí skutečné poklady. Seznam těch nejvzácnějších se tento rok rozšíří i o tři přírodní památky z Chomutovska.

Více zde.

Najštejnské bučinyVýhled z Najštenských bučin na Jirkovskou přehradu.

V lesích můžete narazit třeba na kriticky ohroženého kovaříka fialového, modráska bahenního nebo na zástupce hmyzí říše, kteří jsou v naší zemi takovou vzácností, že nemají ani český název, jako třeba brouk z čeledi kovaříkovitých Stenagostus rhombeus.

kovařík fialovýKovařík fialový

Modrásek bahenníModrásek bahenní

Navržená území zároveň pokrývají staré a silné lesní porosty, které si zaslouží speciální ochranu. Cenné jsou zvláště zdejší buky. Drmalské lesy mají zachovaný nádherný starý bukový porost, který býval kdysi pro krušnohorskou krajinu typický. V minulém století ale krajinu zdecimovala těžba a ustoupit jí musel i původní porost. Bučiny a občasné jedle nahradily smrky a modříny.

Kraví skályKraví skály


Kde památky najdeme? Kopec Jedlová se nachází nad obcí Vysoká Pec. Většina turistů zavítají jen k vysílači / vrchol hory = 853m.n.m./, odlovit si kešku, či podepsat vrcholovou knížku. Možná pokračují dál po silničkách k jiným blízkým cílům - zámek Jezeří, Medvědí skála, Jánský vrch…ale málokdo ví o krásných skalních stěnách, leckdy až 40 m vysokých, jež se nalézají jižněji pod vysílačem po obvodě hory. Tyto skály znají jen horolezci. Skály mají svá jména jako: Ztracené skály, Hovězí skály, Kraví skály, Vraní věž, Stráž, Vlaďulina vyhlídka a další. Je tu až 400 horolezeckých tras, některé lehké i bez zajištění, některé dosti náročné. Vhodný terén pro výcvik těch nejmenších, či pro začátečníky.

Hovězí skályHovězí skály

Tento kout panenské přírody Vás opravdu nezklame – krásné výhledy a výstupy, plno zvěře a krásné západy slunce.

Start doporučujeme od myslivny asfaltkou vzhůru, na poslední odbočce vpravo narazíte na potůček a poté proti proudu vzhůru. Dále stále jen lesní stezkou vzhůru směrem k vysílači, stojí to za to, po obou stranách máte krásné skalní útvary.


Neměla by Vám také uniknout národní přírodní rezervace Jezerka. Chránění území v Krušných horách na pomezí okresů Chomutov a Most o rozloze 141,94 ha. Rozkládá se v údolí Vesnického potoka a na hoře Jezeří (706 m n. m.), lidově zvaném Jezerka, po kterém má rezervace své jméno. Na západě je údolí vymezeno horou Jedlová (853 m n. m.), ze severu vrchem Homolka (844  m n. m.), severovýchodně leží Jánský vrch (739 m n. m.) a na východ Jezeří neboli Jezerka. Z jihu se údolí otevírá do Mostecké pánve. Rezervace leží v nadmořské výšce 348–705 metrů. Nejnižší místo je Vesnický potok, který na jihu opouští území rezervace a nejvyšší je vrchol Jezeří. Chráněné území leží asi 1,5 km jihozápadně od zámku Jezeří a 1,5 km severovýchodně od obce Vysoká Pec na katastru dnes již zaniklých obcí Jezeří, Podhůří u Vysoké Pece a Kundratice u Chomutova. Většina území leží v okrese Most, zbytek v okrese Chomutov.
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.vysokapec.cz%2Fe_download.php%3Ffile%3Ddata%2Feditor%2F117cs_1.ppt%26original%3DN%25C3%2581RODN%25C3%258D%2BP%25C5%2598%25C3%258DRODN%25C3%258D%2BREZERVACE%2BJEZERKA.ppt&wdOrigin=BROWSELINK

 

Jezerka

Zajímavosti na území rezervace:

 • Hora Jezeří 
 • Zřícenina hradu Starý Žeberk na vrcholu Jezeří
 • Žeberská lípa na jižní hranici rezervace (nejstarší strom okresu Chomutov)
 • Vodní nádrž Jezeří z let 1902 - 1904 
 • Terezina vyhlídka na západním okraji rezervace, v jihovýchodním úbočí vrchu Jedlová ve výšce 550 m n. m. s výhledem údolí Vesnického potoka a na západní svah hory Jezeří
 • Skalní brána v západním svahu údolí
 • Rozsedlinová jeskyně na jihozápadním úbočí Jezeří

Jezerka


Terezinu vyhlídku najdeme na pomyslné hranici národní přírodní rezervace Jezerka. Vede sem asfaltka z Vysoké Pece. Jméno dostala pravděpodobně po kněžně nebo hraběnce z rodu Lobkoviců, podobně jako ostatní dívčí pomístní jména v okolí. Dotyčná se ovšem jmenovala Terezie, tudíž dnešní název je tak trochu špatně. V minulosti tu stával dřevěný altán. Nedaleko této vyhlídky najdeme Skalní bránu. Dodnes se zachovala jen kamenná podezdívka vytvářející vyvýšenou plošinu a polorozpadlý zbytek přístupového schodiště. Terezčino sedátko bývalo v minulosti oblíbeným výletním místem. Otvírá se odtud mimořádně hezký, leč zvolna zarůstající rozhled do údolí Vesnického potoka a zejména na západní svah hory Jezeří. V blízkém okolí Terezčina sedátka se nachází několik zajímavých skalních útvarů. Přímo od vyhlídky se směrem do údolí táhne 3 – 5 m vysoký Terezčin hřeben, přerušený průchozím sedlem. Hřeben dole zakončuje tzv. Rozlámaná skála. Kousek nad ní se nachází malé skalní okno. Pod cestou severně od Terezčina hřebene leží Jeskynní skála, která dostala jméno podle dvou malých jeskyněk na své severní straně. Údolní stěna této skály je vysoká přibližně 12 metrů. Asi 50 m západně od vyhlídky se ve svahu nad cestou nachází skalní útvar Prsty, před válkou pravděpodobně nazývaný Feieressel. Čtrnáctimetrová skála svým tvarem komín opravdu připomíná. Z náhorní strany je skála při troše opatrnosti přístupná a z jejího vrcholu je vcelku hezký pohled na západní svahy Jezerky. Všechny zmíněné skalní útvary mají místní horolezecký význam. Známy jsou zde zhruba čtyři desítky cest, většinou 3. a 4. stupně obtížnosti. Asi 150 m severně od Tereziny vyhlídky leží známá skalní brána.


Krásná vína přímo od vinařů

Přivítejte jaro s vínem

Stranná, Březno – Nenechte si ujít tradiční otevíraní vinic spojené s ochutnávkou místních vín a moštů všech tří místních vinařství: Hlava, Němeček a Mikulášek ve Stranné u Chomutova.

vinice1

19. 5. 2018 v 10 hod. Otvírání vinic ve Stranné

Vinařská obec Březno ve spolupráci s místními vinaři: Vinařství Němeček, Vičické vinařství Mikulášek, Vinařství Hlava pořádá ochutnávku vín přímo na vinicích jednotlivých pěstitelů, spolu s odbornou přednáškou. Při této akci bude otevřený kostel Nejsvětější trojice ve Stranné, kde má expozici chomutovský umělec Kamil Sopko. Kostel má kořeny v polovině 14. století. V roce 1820 se ale původní gotický kostel zřítil kvůli posuvům půdy. Současný chrám je z roku 1842, v jeho štítu jsou patrné secesní a později funkcionalistické prvky. V rámci akce „nasvětlení významných objektů obce“ je tento nasvícen a je zavedena elektřina v interiéru.

vinice

vinice2

Jedinečná příležitost objevit méně známá vinařství a u těch známých ochutnat nová vína. Celodenní akce vás zavede ke 3 vinařům. Popovídejte si s vinaři ve sklepě a ochutnejte vína od Nechranické přehrady. Ochutnáte tradiční odrůdy i ty nově vyšlechtěné. Vína vyráběná tradiční metodou bez chemických zásahů i profesionálně vyškolená vína určená do vyšší gastronomie. Vinaři se na Vás moc těší!

vinice Strannávinice Stranná1

vinice Stranná2


Stranná

Obec Stranná leží ve středním Poohří a víno je pěstováno na jižních svazích nad obcí. Obec je spojená s okolím cykloztezkou, která lemuje řeku Ohře.

Historie obce

Stranná letecká zátokaStranná kostelStranná


Vičice

Vičice je vesnice v Mostecké pánvi v okrese Chomutov. Stojí v nadmořské výšce okolo 225 metrů asi deset kilometrů jižně od Chomutova a tři kilometry jihovýchodně od Března, ke kterému patří jako část obce. Dominantou vesnice obklopené ovocnými sady je vičický zámek.

Vičice viniceVIčice vinice 1

 

 


NEJ CHOMUTOVSKA


HRAD HASIŠTEJN

Hrad Hasištejn (německy Hassenstein) leží na české straně Krušných hor nad obcí Místo v nadmořské výšce 627 m n. m. Je jedním z nejstarších hradů severozápadních Čech, též rodištěm a sídlem významného aristokrata a humanisty Bohuslava Hasištejsnkého z Lobkovic. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR. 

foto

Zachovala se velká věž, která slouží jako rozhledna, dále zbytky dvou paláců a část hradeb. Vrch je zčásti zarostlý. Přístup je nejblíže z obce Místo zhruba 1 km vzdálené. Od motorestu Ušák na silnici I/13 sem vede modrá značka, z obce Místo žlutá.

Obec Místo, které hrad patří, zde pořádá každoročně řadu společenských akcí (např. Fesťáček) pro veřejnost a plánuje zpřístupnit bývalou konírnu, kde chce vybudovat stálou výstavku.

foto1

foto2


Legenda o hradu Hasištejn

Německý název hradu „Hassenstein“ – tj. skála nenávisti – vysvětluje pověst takto:

legenda

foto3foto4


Historie hradu Hasištejn

Na úzkém ostrohu, vymezeném na západě hlubokým údolím Prunéřovského potoka a na východě proláklinou jeho horského přítoku, byl na počátku 14. století založen hrad Hasištejn z německého Hassenstein. Doba vzniku není sice písemně doložena, ale za to ji dostatečně dokumentuje jak skladba hradu, tak jeho architektonická forma.

Hrad měl velký strategický význam pro obranu země, neboť chránil horské průsmyky, jimiž přicházeli do Čech důležité dálkové cesty z Německa. Syn zakladatele Oseku u Duchcova, Bohuslav Boreš měl za manželku Agátu, dceru Fridricha I. ze Šumburka, který hrad postavil pro krále Jana Lucemburského. Roku 1306 získal Fridrich do zástavy kraj kadaňský a tím i hrad Hasištejn. Po smrti Boršově r. 1341 se bratr Agáty, také Fridrich II. stal dočasným držitelem hradu a poručníkem jeho syna. Fridrichovi synové r. 1351 dostali hrad od Karla IV. v léno, byly mu tak povinni věrností a vojenskou službou. Pánům ze Štumburka zůstal hrad až do r. 1418, kdy byl po tříměsíčním obléhání dobyt Mikulášem Chudým z Lobkovic, ten poté dostal hrad od krále Václava IV. do zástavy za pomoc a jiné služby královské koruně.

Historie

foto5


Návštěvní řád hradu Hasištejn

zde

foto6

 

NEJ CHOMUTOVSKA


CYKLOSTEZKA PRUNÉŘOV - ČERNOVICE

Jedná se o vybudování zcela nové oddělené, bezpečné cyklostezky se smíšeným provozem chodců a cyklistů. Cyklostezka má asfaltový povrch a navazuje na již vybudovanou cyklostezku Kadaň – Prunéřov a je vedena na okraji dobývacího prostoru. Cyklostezka propojuje obce Prunéřov, Místo, Málkov, Černovice, Spořice. Celková délka je 7 855,49 m.

mapa


Hlavním cílem projektu „Cyklostezka Prunéřov – Černovice“

bylo naléhavé vyřešení bezpečnosti provozu cyklistů na frekventované silnici I/13 mezi Kláštercem nad Ohří a Chomutovem. Vybudováním zcela nové oddělené a tudíž bezpečné komunikace se zvýšíil podíl cyklistické dopravy na celkovém objemu dojížďky za každodenními aktivitami obyvatel regionu, jako jsou například cesty za prací, do škol a za službami.

Stavba propojila jednotlivé obce po cestě a umožnila obyvatelům obcí dotčených těžbou pohyb v zrekultivovaném území.

Cyklostezka bude zároveň sloužit jako prostředek pro trávení volného času, k čemuž taktéž přispívá přímé napojení na stávající cyklostezku Ohře (páteřní cyklostezka protínající podél toku řeky Ohře Karlovarský kraj od hranic s Německem až po hranice s Ústeckým krajem.)

Jako dalším cílem projektu je zvýšení atraktivity přilehlých obcí (Prunéřov, Místo, Málkov, Spořice a Černovice).

prácepráce 1


Realizace projektu zajistí propojení přerušených dopravních vazeb mezi Chomutovem a Kadaní, především pro jiný druh pohybu a dopravy než umožňuje velmi frekventovaná silnice I/13. Tedy pomalý pohyb pro cyklisty, rodiny s dětmi a turisty. Stavba propojí jednotlivé obce po cestě a umožní obyvatelům obcí dotčených těžbou pohyb v zrekultivovaném území.

Koncepce nové cyklostezky vycházela ze snahy zajistit bezproblémovou bezpečnou dopravu pro cyklisty v území, které nabízí vzhledem k majetkovým poměrům na většině území možnost nově vytvářet cestní síť dle dnešních požadavků na bezpečnost a koncepci dopravy v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy v ČR, která podporuje rozvoj cyklistiky jako rovnocenného prostředku dopravní obsluhy v území a pro posílení ochrany životního prostředí a zdraví, nikoliv jen k turistickému využití a v souladu s navazujícími dokumenty a metodikami cyklostrategie.

Projektovou dokumentaci akce zajišťovaly Severočeské doly a.s. Chomutov

Investorem akce: Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Prunéřov – Černovice , sdružující obce Kadaň, Místo. Málkov, Spořice, Černovice.

Akce je podpořena dotací z Integrovaného regionálního programu (EU - IROP)  85% dotace a  národními zdroji ve výši 5 %

Celkové náklady na realizaci stavby jsou ve výši: 23 mil. Kč

Délka úseku cyklostezky: 7.855,49 m, šířka cyklostezky 3 m, povrch asfaltový

fotofoto1


V budoucnu na ni mohou navázat trasy dále na Mostecko. Bližší je možnost, že cyklostezka obroubí šachtu dokola, protože na ni navážou další trasy zbudované obcemi Spořice, Droužkovice a Březno. Spořice svůj díl vybudují ještě letos. Droužkovice nejdříve budou muset najít dost peněz, protože jsou na jeho území kilometry nezpevněné polní cesty, kde vybudování cyklostezky vyjde odhadem na pět milionů korun. „Jenže náš roční rozpočet je jedenáct milionů, takže je to pro nás drahé,“ uvedl starosta Droužkovic Milan Živný. „Zatím jsme se šachtou domluvili, že je možné využívat provizorní trasu v dobývacím prostoru,“ doplnil.

foto2foto3

 

MOBILNÍ APLIKACE - HORY DOLY  


NEVÁHEJ A STÁHNI SI NA GOOGLE PLAY ČI APPSTORE
https://play.google.com/store/apps/details…

výlet

Tipy na výlety

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2
1
3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
1
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Svátek

Dnes je 25.5.2024

Svátek má Viola

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den Afriky
 • Mezinárodní den pohřešovaných dětí

Zítra má svátek Filip

Aktuální počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 11 °C
neděle 26. 5. déšť 21/11 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 21/13 °C
úterý 28. 5. déšť 21/12 °C

Výtvarná soutěž "Můj/Náš svět"

Ankety
obrázek