Menu
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko
Svazek obcí
Chomutovsko

Peněžní Fond hejtmana Ústeckého kraje byl zřízen usnesením Zastupitelstva ústeckého kraje č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007,  v roce Publicita2011 byl fond přejmenován na Fond Ústeckého kraje.

Jedním z hlavních účelů Fondu byla podpora obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje.

ZAPOJENÍ CHOMUTOVSKA DO PROJEKTU

Svazek obcí Chomutovsko požádal o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje na svoji činnost krátce po založení svazku.

Žádost vedl pod názvem „Zajištění činnosti svazku obcí Chomutovsko, propagace obcí a regionu, vybavení a provoz kanceláře svazku“.

Svazek uvedl v žádosti účel projektu: svazek organizuje pravidelná setkání starostů obcí, připravuje společné projekty zaměřené zejména na propagaci regionu. Kancelář svazku se dvěma zaměstnanci zajišťuje potřebné zázemí pro přípravu projektů svazku. Kraj posoudil žádost a příspěvek svazku na projekt poskytl. Z příspěvku byly uhrazeny náklady na základní vybavení a provoz kanceláře. Podařilo se zorganizovat první vzdělávací cyklus, tzv. školení "na míru" přímo v regionu. Podrobné informace naleznete v sekci Realizace. Část příspěvku pomohla při zajištění pracovních setkání starostů členských obcí svazku, jednání pracovních skupin na témata bezpečnosti a cestovního ruchu.

V roce 2017, 2018 i 2019 svazek obcí Chomutovsko získal další příspěvek na pokračování vzdělávacího cyklu.

Účel projektu:

Svazek obcí Chomutovsko (dále také „svazek“) od roku 2016 realizuje projekt „Vzdělávání“. 

Vzdělávací cyklus

Rok 2016  – Účtování 13. 12. 2016

 • Informace dle 106/1999 Sb. 14. 12. 2016 

Rok 2017 - Veřejné zakázky 15. 02. 2017

 •   Spisová služba 10. 10. 2017
 •   GDPR 21. 11. 2017

Rok 2018 - Rozpočtová skladba 03. 04. 2018

 •   Stavební zákon 05. 04. 2018
 •   zahájení a ukončení volebního období 19. 06. 2018 
 •   CzechPoint 02. 11. 2018
 •   místní poplatky 06. 12. 2018

Rok 2019 

 •  Elektronizace VZ  15. 01. 2019 
 •  Rozpočtová skladba  21. 03. 2019
 •  Správní řád  09. 04. 2019
 •  Základní registry  21. 06. 2019
 •  GDPR  01. 10. 2019
 •  Ověřování (vidimace, legalizace)  15. 11. 2019

Rok 2020

 •  106/99 SB 16. 01. 2020
 •  Rozpočtová skladba 21. 01. 2020
 •  Finanční kontrola 25. 02. 2020
 •  Správní řád v praxi 22. 09. 2020

Rok 2021

 • Správní řád - pozemní komunikace, odhlášení trvalého pobytu 18. 02. 2021
 • Rozpočtová skladba 2021 18. 03. 2021
 • Datové schránky - autorizovaná konverze dokumentů 27. 04. 2021

S ohledem na zájem zástupců členských obcí o další vzdělávání bude Svazek obcí Chomutovsko v tomto projektu pokračovat i nadále. Hlavním cílem pokračování je tedy zvýšit kvalitu odborných a obecných kompetencí zástupců členských obcí školením těchto tematických okruzích: hospodaření s majetkem obcí - zákon o rozpočtové odpovědnosti, finanční kontrola, spisová služba, archivnictví atd. Jedním ze základních smyslů projektu také je umožnit vzdělávání v dobře dosažitelné vzdálenosti a takto umožnit větší účast zástupců členských obcí. Projektová podpora z Fondu ÚK bude určena jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s administrativní činností při přípravě uvedeného projektu a zajištění odborného lektora a prostor pro školení.

Zkušenosti sousedů, zlepšení občanů obcí

VZDĚLÁVACÍ CYKLUS

2016

 • školení na téma účetnictví

školení účetnictví - foto 1školení účetnictví - foto 2školení účetnictví - foto 3

 

 

 

Kancelář Centra společných služeb organizuje pro zájemce z členských obcí vzdělávací cyklus, s využitím dotace z Fondu Ústeckého kraje. V roce 2016 se podařilo zorganizovat dvě školení, jedno z oblasti účetnictví obcí a druhé z oblasti poskytování povinných informací podle zákona č. 106/1999 Sb.


2017

 • školení na téma veřejné zakázky

 školení veřejné zakázky - foto 2školení veřejné zakázky - foto 3školení VZMR

 

 

 

Starostové obcí projevili zájem o školení na téma veřejných zakázek. Podařilo se zajistit kvalitního lektora, Mgr. Dvořáka ze ČMÚD. Školení se konalo v Chomutově 15. 2. 2017.


 • seminář na téma spisová služba

fotofoto2foto3

Témata na další pokračování vzdělávací cyklu byla zjištěna při návštěvách manažerek svazku v členských obcích. Zástupci obcí projevili zájem mj. o školení na téma spisová služba. Nejvíce obcí používá modul systému spisové služby KEO. Ve spolupráci se společností Alis byl připraven seminář, který se uskutečnil 10. 10. 2017 v Chomutově. Předvedení programu bylo přizpůsobeno jak pro obce, které tuto verzi spisové služby již používají, tak pro obce, které mají zájem produkt pořídit.


 • seminář na téma GDPR

fotofoto1foto2

Vzdělávací cyklus pro obce Chomutovska pokračuje seminářem k aktuálnímu tématu ochrany osobních údajů, GDPR. Seminář pro starosty obcí a zástupce školských zařízení se uskutečnil v úterý 21. listopadu 2017 od 9:30 hod. na radnici v Chomutově, ve velké zasedací síni. Seminář se těšil velké účasti, zkušeného lektora si přišlo poslechnout 40 zájemců o tuto problematiku.


2018

 • seminář na téma rozpočtové skladby

fotofoto1foto2

Další seminář pro obce svazku Chomutovsko se konal 3. dubna 2018 na téma Rozpočtová skladba. Tentokrát v jiných prostorách - na Magistrátu města v ul. Zborovská. Jednalo se o akreditovaný seminář pro úředníky.


 • seminář na téma stavební zákon

fotofoto1foto2

Vzdělávací cyklus pro obce Chomutovska pokračoval 5.4.2018 na téma Novela stavebního zákona účinná od 1.1.2018.
Akreditovaný seminář se konal tradičně na radnici v Chomutově, byl určený pro starosty, odborné pracovníky obcí.


 • seminář na téma postup při zahájení a ukončení volebního zastupitelstva obce

fotofoto1foto2

Před nadcházejícími komunálními volbami si zástupci obcí vyžádali seminář na toto téma. Akreditovaný seminář se uskutečnil dne 19.6.2018.


 • seminář  na téma aplikace CzechPOINT

Členské obce využívající pro svou práci CzechPOINT uvítali možnost zúčastnit se tohoto semináře dne 2.11.2018, který jim poskytl novinky a provedl praktickými příklady.


 • seminář na téma místní poplatky

fotofoto1foto2

Rok 2018 uzavřel seminář na téma místní poplatky, který se konal 6.12.2018, ve kterém zkušený lektor provedl účastníky agendou poplatků.


2019

 • seminář na téma elektronizace veřejných zakázek

foto 1foto 2foto 3

Nový rok jsme zahájili dne 15. 1. 2019 seminářem na ožehavé téma elektroizace veřejných zakázek zprostředkované přes SMOČR.


 • seminář na téma rozpočtová skladba

foto 1foto 2foto 3

Vzdělávací cyklus pokračuje úspěšně i v tomto roce. Seminář k rozpočtové skladbě dne 21. 3. 2019, opět velmi kvalitně provedený, se těšil velkému zájmu obcí, včetně měst Jirkov a Chomutov.


 • seminář na téma správní řád

foto 1foto 2foto 3

Velmi dobře hodnocený byl seminář ke správnímu řádu dne 9. 4, 2019. Se školitelem dojednáváme možnost provedení praktického školení k procvičení konkrétního příkladu správního řízení, např. vyhotovení rozhodnutí.


 • seminář na téma základní registry

foto 1foto 2foto 3

Vzdělávací cyklus realizujeme podle aktuálních požadavků obcí. Ještě před prázdninami jsme zorganizovali seminář na téma Jak na základní registry s lektorkou Mgr. Idou Kárnou, a to dne 21. 6. 2019.


 • seminář na téma GDPR

foto 1foto 2foto 3

Nový školní rok jsme začali seminářem s názvem Obce/školy/ příspěvkové organizace ve vztahu k GDPR, který se konal 1. října 2019 a přednášel Mgr. Vít Křížka. Seminář byl určený pro zástupce obcí a příspěvkových organizací, kteří mají na starosti agendu spojenou s GDPR. Zástupci se dozvěděli novinky v oblasti ochrany osobních údajů pomocí příkladů z praxe.


 • seminář na téma ověřování (vidimace, legalizace)

foto 1foto 2foto 3

Poslední seminář, který se nám podařilo zorganizovat v letošním roce na téma vidimace a legalizace lektorky Mgr. Idy Kárné měl velmi příznivý ohlas. Seminář se konal dne 15. 11. 2019.


2020

 • seminář na téma problematiky zákona č. 106/99 SB 16. 01. 2020

foto 1foto 2foto 3

Rok 2020 jsme zahájili seminářem k problematice zákona č. 106/1999 Sb., který opět lektoroval výborný Mgr. Vít Křížka.


 • seminář na téma rozpočtová skladba

foto 1foto 2foto 3

Následoval tradiční seminář k rozpočtové skladbě, a to 21. ledna 2020 s vynikajícím lektorem Ing. Martinem Tocauerem, který má vždy velkou účast.


 • seminář na téma finanční kontrola

foto 1foto 1foto 3

Další seminář na téma finanční kontrola proběhl 25. února 2020. Lektorku jsme vybrali na základě doporučení SMOČR a absolvování obdobného semináře kanceláří CSS.


 • seminář na téma správní řád v praxi

foto 1foto 2foto 3

Realizace vzdělávacího cyklu pokračuje, s lektorem jsme dojednali seminář na téma: správní řízení – praktické příklady. Konkrétní dotazy získané od obcí jsme předali lektorovi, který připravil seminář podle požadavků obcí, seminář se uskutečnil 22. 9. 2020.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Svátek

Dnes je 27.2.2024

Svátek má Alexandr

Zítra má svátek Lumír

Aktuální počasí

dnes, úterý 27. 2. 2024
zataženo 7 °C 5 °C
středa 28. 2. zataženo 6/4 °C
čtvrtek 29. 2. zataženo 8/4 °C
pátek 1. 3. zataženo 10/6 °C

Výtvarná soutěž "Můj/Náš svět"

Ankety
obrázek