Navigace

Obsah

Vysoká Pec 


                                                                

Kontakt :       tel.: +420 474 687 021                                  Osady :      Vysoká Pec, Drmaly, Pyšná
                       č.p. 46, 431 59 Vysoká Pec                                               
                       e-mail: vysokapec@seznam.cz                                      
                       web: www.vysokapec.cz

 

Obec Vysoká Pec je vzdálena cca 11,3 km od města Chomutov. Název vesnice byl odvozen od zdejší železárny. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1693. Ve vesnici měla stát vysoká pec, jejíž existenci se však nepodařilo doložit. U Hamerního rybníka však stál hamr. Ve 40. letech 19. století byl mezi Vysokou Pecí a Podhůřím otevřen hnědouhelný důl Karel se štolou Natálie. Později byla na jeho dolovém poli otevřena nová těžná šachta se strojním pohonem. Pracovalo zde dvacet až třicet horníků, kteří denně vytěžili až 20 tun uhlí, které se dodávalo do textilních továren v Jirkově a Červeném Hrádku. Koncem 50. let byl důl těžce poškozen průvalem vody.

Pamětihodnosti:

  • Vodní mlýn
  • Rudný důl
  • Žeberská lípa 

Ve vesnici Pyšná se dochovalo několik hrázděných selských domů a stojí zde malá novodobá kaple. Jihovýchodně od vesnice stála na zrušeném hřbitově kaple, ze které se dochovaly základy zdiva o půdorysu 4 × 4 m. Asi tři čtvrtě kilometru severozápadně od vesnice se na Zámeckém vrchu dochovaly převážně terénní pozůstatky středověkého hradu Nový Žeberk. V roce 1835 se nedaleko vesnice v Karolině údolí v dole Jeroným pokusně těžila stříbrná ruda. Výsledky nebyly uspokojivé, a proto byl důl brzy uzavřen. Větší úspěch měla těžba železných rud. První písemná zmínka pochází z roku 1383.