Navigace

Obsah

Všestudy     


                                                  

Kontakt :       tel.: +420 478 479 747                          
                       č.p. 40, 431 11 Všestudy                                           
                       e-mail: info@vsestudy.eu                                         
                       web: www.obec-vsestudy.cz

 

Všestudy se nacházejí asi 6,5 kilometru východně od města Chomutov ve východní části v nadmořské výšce okolo 335 metrů. Po většinu své historie byly součástí chomutovského a později červenohradeckého panství a po zrušení poddanství se staly samostatnou obcí. Od devatenáctého století patřily k nejstarším místům hnědouhelného hornictví na Chomutovsku. Název vesnice je odvozen ze slovesa studiti, které kromě běžného významu znamenalo také nemilým se činiti. Vesnice vznikla u obchodní stezky zvané Míšeňská silnice, která spojovala Chomutovsko s Litoměřicemi. Podle archeologických nálezů byla vesnice a její okolí osídlená již v mladší době bronzové lidem knovízské kultury.Urbanistické řešení vesnice svědčí o jejím plánovitém založení na křižovatce tří cest snad již ve třináctém století. První písemná zmínka o vesnici však pochází až z roku 1325, kdy ji postoloprtský klášter Porta Apostolorum spolu s dalšími dvěma vesnicemi prodal za 95 kop grošů na dobu života pesvického rychtáře Konráda a jeho syna Jana chomutovské komenděřádu německých rytířů.

Pamětihodnosti:

  • Zřícenina kostela svatého Michaela archanděla pochází ze čtrnáctého století, ale dochovaná podoba je výsledkem klasicistní přestavby po požáru v sedmdesátých letech osmnáctého století. Věž byla přistavěna až v roce 1898
  • Kříž, který podle nápisu na soklu nechal postavit Georg Raubler v 18. století

 

Součastnost:
Všestudy jsou dnes úhlednou, spokojeně žijící obcí. Každého, kdo by si však myslel, že se zde nic neděje, jistě brzy přesvědčí o opaku řada plánů obecního úřadu, které jen čekají na svou realizaci. Již je vypracovaný projekt na vyčištěni rybníka a opravu hráze, plánuje se dobudování kanalizace a rozšíření čističky odpadních vod tak, aby mohla sloužit i Pesvicím. V obci bylo také dokončeno vyměřování parcel a k 15. 5. 1992 zde byli již 3 soukromí zemědělci. To vše spolu s faktem, že další lidé se o své majetky stále hlásí, je pro Všestudy příslibem slibné budoucnosti.