Navigace

Obsah

Údlice      


                                                           

Kontakt :       tel.: +420 474 667 271/231                                   Osady : Údlice, Přečaply
                       Náměstí 12, 431 41 Údlice                                                   
                       e-mail: ou.udlice@volny.cz                                         
                       web: www.obec-udlice.cz

Obec Údlice je vzdálena cca 4,1 km od města Chomutov. V katastru této vesničky na Chomutovsku se skrývá bohaté naleziště zkamenělých terciérních rostlin "Ráj paleontologů". Obec Údlice na Chomutovsku by se mohla stát turistickým magnetem, a to otevřením cesty do třetihor. V katastru vesničky se totiž skrývá bohaté naleziště zkamenělých terciérních rostlin. Spousta nálezů na relativně malém území, včetně typických průvodců říčních toků, má jediné vysvětlení - na místě dnešních Údlic před 2 - 65 milióny let tekla řeka.
Ústila do takzvaného Žateckého jezera, jehož dno postupně pokrývaly zbytky bujné třetihorní vegetace. Na území vládlo po dlouhé milióny let velmi teplé klima. Rostly tu příbuzní skořicovníků i palmy a magnólie.
V mladších třetihorách však přišlo ochlazení, které přineslo změnu vegetace, jež se pak velmi podobala té dnešní. Hlavním materiálem uhelných pánví byl patisovec červený, javor trojlaločný, olše a vrba. Paleontologové nyní v lokalitě nacházejí zkamenělé kmeny, listy i kořeny nebo květy a plody stromů dávné minulosti. Některé z nich by mohly být součástí nové stezky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1295. Název vesnice je pravděpodobně odvozen ze slova údolice (malé údolí), nebo snad také údolnice podle polohy v mělkém údolí. 

Pamětihodnosti:

 • Záměk Údlice
 • Sýpka
 • Kostel Povýšení svatého Kříže s gotickou dřevěnou sochou Madony, která pochází z 1. čtvrtiny 15. století
 • Socha Piety u kostela, původně stála v Milžanech 
 • Socha svaté Barbory
 • Socha svatého Floriána
 • Socha svatého Jana Nepomuckého
 • Sloup se sochou Panny Marie, původně stál v Miřeticích u Klášterce n. O.
 • Sloup se sochou svatého Josefa
 • Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice
 • Smírčí kříž u silnice do Přečapel 
 • Pomník 2. světové války
 • Fara
 • Nový židovský hřbitov s památníkem židovských obětí druhé světové války

V polích jihovýchodně od vesnice byl v roce 1993 metodou letecké archeologie objeven pravděpodobně pravěký dvorec o rozměrech přibližně 50 × 80 m, který byl ohrazený zřejmě palisádou nebo úzkým příkopem. K jedné z jeho užších stran přiléhá neznámý kruhový objekt o průměru 30 m.

První písemná zmínka o vesnici Přečaply pochází z roku 1352. U vesnice býval od roku 1920 významný hnědouhlený důl Marie Pomocná. Ještě před tím na jeho dolovém poli od poloviny 19. století existoval malý důl Margareta s roční produkcí 1500 tun uhlí. Později byl přejmenován již na Marii Pomocnou, ale intenzita těžby byla nízká a z hloubky do 40 m se ročně těžilo jen 2–3 tisíce tun. Po roce 1918 byla 1,5 km východně od vesnice otevřena nová těžná jáma spojená lanovkou s cukrovarem v Údlicích. Během první republiky byl vydobyt prostor hlavní sloje mezi Přečaply a Údlicemi v délce 3 km. Celková produkce dolu se do roku 1940 odhaduje až na 600 000 tun uhlí. Druhým větším podnikem u Přečapel byl důl Matěj Šebestián, jehož dolové pole bylo v roce 1919 připojeno k dolu Marie Pomocná a který do té doby vyprodukoval 80 000 tun uhlí. Starší a menší doly Bernard, Kateřina, Lorenc, Jan, Karolina a další většinou ukončily provoz během hospodářské krize po roce 1873. Významnou pamětihodností je Kostel sv. Matouše