Navigace

Obsah

Nezabylice


                                                          

Kontakt: tel.: +420 478 048 034                                        Osady: Nezabylice, Hořenec
                Hořenec 6, 430 01 Nezabylice
                e-mail: urad@nezabylice.cz  
                web: www.nezabylice.cz

Obec Nezabylice se nachází asi 6 km jihovýchodně od Chomutova. v nadmořské výšce 270 m n. m. Název obce je odvozen z osobního jména Nezabyl ve významu ves lidí Nezabylových – Nezabyliců. První písemná zmínka o Nezabylicích se uvádí v roce 1378 ve tvaru „in Horzinicz, Nezabilicz“. V té době stálo ve vesnici několik usedlostí a snad i tvrz. Zdejší tvrz je poprvé zmiňována roku 1574, ale jiné prameny uvádějí až rok 1622. Opuštěna byla asi během třicetileté války a její zbytky se zachovaly ve zdech bývalého hospodářského dvora. 
V roce 2010 bylo u vesnice objeveno germánské pohřebiště z doby římské. Archeologický průzkum neinvazivními metodami zde na ploše 3,1 ha odhalil desítky až stovky objektů, které mohly být žárovými hroby. Později bylo prozkoumáno 75 objektů, z nichž bylo padesát hrobů ze starší doby římské (1.–2. století). Vyzvednuto bylo velké množství bronzových a železných předmětů poškozených žárem (stočené meče, puklice a držadla štítů, spony aj.). Vojenské předměty byly nalezeny v nezvykle velkém počtu hrobů. Za výjimečný nález je považován nález jednoho kostrového hrobu ze stejné doby s velmi kvalitní pohřební výbavou importovanou z římské říše. 

V písemných pramenech se Hořenec objevuje poprvé roku 1327 jako sídlo Štěpána, Františka a Becha, příslušníků vladyckého rodu z Hořenic. Protéká jím potok Hačka, který pramení v Krušných horách. 
Významnými pamětihodnostmi ve vesnici jsou Kaple sv. Anny – byla postavena v roce 1769 a opravena v letech 1851 a 1992. Kaple stojí na obdélníkovém půdorysu s trojúhelníkovým presbytářem a štítem. Součástí střechy je cibulovitá zvonice. Uvnitř kaple býval obraz svatého Floriána a barokní sochy Panny Marie, svatého Michalasvatého Josefasvatého Jana, které byly po restaurování uloženy v chomutovském muzeu.Původně polychromovaná socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1704 u mostu přes Hačku a Kříž na omítnutém soklu.