Navigace

Obsah

Křimov


                                                             

Kontakt:    tel.: +420 606 075 924, 725 821 361            Osady: Celná, Domina, Krásná Lípa, Křimov, Nebovazy, Stráž, Strážky, Suchdol 
                   č.p. 1, 430 01 Chomutov 1
                   e-mail: ou@krimov.cz 
                   web: www.krimov.cz

Křimov je obec, která leží na náhorní planině Krušných hor v nadmořské výšce 725 metrů, cca 8,5 km severozápadně od Chomutova. Vznikla ve třináctém století, kdy ji získal řád německých rytířů a připojil ji k chomutovskému panství, u kterého zůstala až do zrušení poddanství. Potom se stala samostatnou obcí. Obyvatelé se živili především zemědělstvím, zejména chovem dobytka a v devatenáctém století také pěstováním a zpracováním lnu. Název vesnice je odvozen z osobního jména Křima ve významu Křimův dvůr. Křimov patří mezi nejstarší sídla v Chomutovské části Krušných hor. Archeologické doklady svědčí o vzniku vesnice na přelomu dvanáctého a třináctého století. První písemná zmínka o obci je z roku 1281. Obec leží na původní významné obchodní cestě zmiňované již v polovině dvanáctého století, která spojovala Chomutovsko se Saskem. 

Podél železniční trati vede žlutě značená turistická trasa, která vytváří okruh mezi Křimovem, vodní nádrží Křimov a Bezručovým údolím. U zastávky Křimov – zastávka začíná cyklotrasa č. 3008 k bývalému Třetímu Mlýnu v Bezručově údolí.

Pamětihodnosti:

  • Nejvýznamnější památkou v Křimově je původně gotický kostel svaté Anny ze čtrnáctého století. Jižně od něj stojí jednopatrová barokní budova fary z poslední třetiny osmnáctého století. K památkově chráněným objektům patří ještě smírčí kříž na kraji silnice u domu čp. 47.
  • Bývalé provozní budovy na křimovském nádraží využívá Společnost LOKO-MOTIV s cílem vybudovat zde železniční muzeum. Spolek kromě oprav nádražních budov rekonstruuje historická vozidla a pořádá jízdy historických vlaků.K technickým zajímavostem patří zrušená železniční trať z Křimova do Reitzenhainu, která od roku 1874 odbočovala z křimovského nádraží a jejíž těleso je v terénu z větší části zachováno.

Celná - malá osada leží asi 10 km severozápadně od Chomutova. Byla vždy jen malou osadou, nikdy nebyla samostatnou obcí. Přímo vesnicí vede hranice přírodního parku Údolí Prunéřovského potoka.

Domina - asi 6 km severozápadně od Chomutova. První písemná zmínka o osadě pochází z roku 1359. Ve vesnici stojí pseudorománská kaple Povýšení svatého Kříže z devatenáctého století. Uvnitř je oltář s litinovou Kalvárií ze druhé poloviny téhož století. Část území obce je součástí přírodního parku Bezručovo údolí.

Krásná Lípa - okolí vesnice bylo osídleno již v době bronzové, což dokládají nálezy keramických střepů z období knovízské kultury v okolí vrchu Hůrka. První písemná zmínka pochází z roku 1359. Nedaleko východního okraje vesnice se nachází malé chráněné území přírodní památka Krásná Lípa s výskytem koniklece otevřeného a přibližně jeden kilometr severně od vesnice se na Zámeckém vrchu dochovaly zbytky zaniklého hradu Hausberk.