Navigace

Obsah

Kalek      


                                                       

Kontakt:            tel.: +420 474 680 911                   Osady: Kalek, Načetín, Jindřichova Ves
                           č.p. 26, 431 32 Kalek 
                           e-mail: info@obeckalek.cz
                           web: www.obeckalek.cz

Obec Kalek se nachází severně od Chomutova při hranici se Spokovou republikou Německo. Západně od obce se nachází přírodní rezervace Bučina na Kienhaidě, severovýchodně pak přírodní rezervace Buky a javory v Gabrielce. Název vesnice je odvozen ze slova kalk (vápno), které pochází ze střední horní němčiny nebo z českého slova kal (louže, kaluž). První písemná zmínka o obci pochází z roku 1555.

Pamětihodnosti:

  • Na jižním okraji vesnice stojí kostel svatého Václava postavený v barokním slohu na počátku 18. století. Ve dvacátých letech 19. století byl rozšířen o věž a boční přístavby. Po druhé světové válce nebyl udržován a chátral až do roku 1996, kdy začala jeho rekontrukce.
  • Kaple svatého Huberta
  • Kaple svaté Anny

Načetín - leží 5 km na západ od Kalku. Název obce pochází od potoka, který se původně jmenoval Načka. V roce 1685 byla v Načetíně postavena vysoká pec a další zařízení pro zpracování železné rudy, která se sem dodávala zejména z Mezilesí. Vzhledem k problémům při dopravě rudy i výrobků byl celý železářský podnik roku 1749 uzavřen a přenesen do sousedního Kalku. Během 19. století se část místních obyvatel živila výrobou dřevěných hraček a zboží pro domácnost.

  • Jihozápadně od obce se nachází národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště. 
  • severozápadně se nachází jedna z částí přírodní rezervace Prameniště Chomutovky
  • kaple s barokní Kalvárií
  • hrázděná venkovská usedlost 

Jindřichova Ves - se nachází asi 4,5 km jihozápadně od Kalku. Je pojmenována po svém zakladateli, kterým byl hrabě Jindřich z Rottenhanu.

  • kaple z roku 1892
  • na úbočí vrchu Kamenná hůrka sloup se sochou sv. Anny z roku 1623.