Navigace

Obsah

Hrušovany    


                                                         

Kontakt:    tel.: +420  474 692 310                                                     Osady: Hrušovany, Lažany, Vysočany
                   č.p. 15, 431 43 Hrušovany u Chomutova
                   e-mail: ou.hrusovany@volny.cz  
                   web: www.obec-hrusovany.cz

Obec Hrušovany leží 11 km jihovýchodně od Chomutova na hraně údolí Hutné. Vsí procházela stará cesta spojující Chomutov se Žatcem. Krajinným rázem se blíží charakteru Žatecka. Výstavbou císařské silnice v 18. století, vedoucí přes Vysočany, dostaly se Hrušovany mimo hlavní komunikační tah. Název vesnice znamená ves Hrušovanů a je odvozen buď ze staršího názvu Hrušov, nebo podle místa odkud původní obyvatelé vesnice přišli. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1209.

Pamětihodnosti:

  • Dochovanými památkami na návsi jsou památkově chráněná socha svatého Rocha na stupňovitém soklu z roku 1714 a pomník Hanse Kudlicha z roku 1925.
  • Barokní kostel svatého Bartoloměje, který zde také stával, byl zbořen v roce 1966. 
  • Téměř beze zbytku zanikly také dvě kaple. Severozápadně od vesnice stávala u cesty do Všehrd výklenková kaple s pískovcovým sousoším svaté Anny Samotřetí z počátku devatenáctého století, ze které zůstalo jen několik kamenů na okraji pole. Další kaple stávala na jihovýchodním okraji zemědělského areálu na východním okraji vesnice. Měla obdélný půdorys s trojúhelníkovým štítem a sanktusovou vížkou. 
  • Na křižovatce silnic do Chomutova a Lažan bývala boží muka na sloupu s reliéfy z roku 1675.

Lažany - první písemná zmínka je z roku 1209. Od poloviny 19. století zde byl otevřen hnědouhelný důl Urban.

Vysočany - území bylo osídleno od pravěku. Archeologický výzkum při stavbě dálnice D7 odkryl rozsáhlý pohřební areál s torzy žárových hrobů z eneolitu a kostrovými hroby kultury se šňůrovou keramikou. Dále zachytil 50 m dlouhou část příkopu pravěkého rondelu. Mezi ním a pohřebištěm se nacházelo sídliště kultury s nálevkovitými poháry.
Na počátku 13. století tvořily Vysočany s dalšími obcemi statek Škrle, který patřil cisterciáckému klášteru v Oseku. Vesnice byla zbourána v roce 1970 kvůli stavbě úložiště popílku. Zachované stavby barokní fary a kostela postavené podle návrhu architekta Octavia Broggia, byly ušetřeny a v roce 1995 zrekonstruovány.