Navigace

Obsah

Droužkovice 


                                                              

Kontakt:           tel.: +420 474 668 117
                          Rudé armády č.p. 80, 431 02 Droužkovice
                          e-mail: ou.drouzkovice@volny.cz
                          web: www.drouzkovice.cz

Droužkovice stojí podél potoka Hačka asi 3,5 kilometru jižně od Chomutova v nadmořské výšce 300 metrů. V historických pramenech se poprvé objevují v první čtvrtině čtrnáctého století, ale okolní krajina byla osídlena již od mladší doby kamenné. Průzkum z 80. let 20. století zde odkryl archeologické nálezy dokládající obchodní propojení zdejší krajiny s antickým Středomořím. Další archelologický průzkum zachytil osídlení knovízské kultury, laténské kultury a ze starší doby římské. Většinu historie se obyvatelé živili převážně zemědělstvím, ale v devatenáctém století bylo v okolí otevřeno několik malých hnědouhelných dolů. Ve druhé polovině dvacátého století měla vesnice ustoupit postupující povrchové těžbě uhlí, ale tyto plány byly v roce 1998 definitivně zrušeny.
Název Droužkovice vznikl ze slovanského mužského osobního jména Drúžek přidáním přípony -ice. Znamená tedy ves lidí Droužkových (Drúžkových), přičemž slovo drúžek bývalo zdrobnělinou slova druh.

Pamětihodnosti:
Ve středu vesnice se nachází kostel svatého Mikuláše písemně doložený k roku 1357. Dochovaná podoba pochází z opravy roku 1882. Ve výklenkové kapli u domu čp. 21 je umístěna socha Jana Nepomuckého z konce osmnáctého století. U cesty k železniční zastávce stojí kaple Panny Marie z roku 1819, ve které bývala dřevěná barokní soška Piety z poloviny osmnáctého století. Před dům čp. 59 byl přestěhován pískovcový kříž se sochou Krista z roku 1738. Jeho vrchol tvoří kamenný kříž s ukřižovaným Kristem, který má pod nohama lebku. Střední část podstavce nese v přední části desku s reliéfem Panny Marie. 

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice stojí na pískovcovém soklu na malé předzahrádce domu čp. 26. Je čtverhranný a obtočený plastickým pásem s hlavami andělů. Na vrcholu sloupu se nachází deska se sochami Boha Otce a Syna.

Severozápadně od obce, na tzv. Pražském poli, stála do roku 1996 dvojice kamenů, nazývaných Generalsteine (Generálské kameny) a považovaných za menhiry. V roce 2007 bylo rozhodnuto umístit na původní místo alespoň kopie těchto kamenů, k čemuž došlo v červnu roku 2008.