Navigace

Obsah

Málkov    


                                                         

Kontakt:  tel.: +420 474 658 123,  474 658 280                             Osady: Lideň, Málkov, Vysoká, Zelená
                 Zelená č.p. 3, 431 02 Zelená
                 e-mail: obec@malkov.cz 
                 web: www.malkov.cz

Obec Málkov se nachází cca 7,3 km od města Chomutov.  Název vesnice je odvozen ze jména Málek ve významu ves lidí Málkových.  První zmínka o Málkově je z roku 1361. Ves je označena jako villa Malkow, a náleží k panství Hasištejn. Další zpráva pochází až z roku 1533, a říká, že Málkov byl zastaven pánům z Fictumu. V blízkosti Málkova se po těžbě stříbra nebo pravděpodobněji železné rudy dochovaly dvě štoly a dvě šachty. Průzkum v první polovině 20. století v hornině prokázal 30% obsah pyritu, ale jen malé množství stříbra a mědi.

Pamětihodnosti:

  • Ve vesnici stojí klasicistní kaple svatého Josefa z konce osmnáctého století, opravena roku 1995. Má obdélný půdorys s konkávně prohnutými nárožími. Po jejích stranách rostly dvě lípy chráněné jako památné stromy, ale jednu z nich zničilo v roce 2000 tormádo. 
  • Již od roku 2011 se v Málkově koná celoročně každou neděli bleší trh, jež není atrakcí pouze pro místní obyvatele.

Vysoká - první zmínka o osadě je z roku 1281. Od okolních obcí se liší půdorysným uspořádáním, domy ve Vysoké byly postaveny ve dvou řadách. Na návsi stávala novorománská kaple z roku 1881 (nebo 1880) se dvěma zvony.Býval v ní barokní oltář se dvěma dřevěnými gotickými soškami svaté Barbory. Sošky se ztratily a kaple zanikla v padesátých letech dvacátého století, kdy byla přestavěna na obytný dům. Z původních sedmi křížů se dochoval pouze jeden litinový kříž ze druhé poloviny devatenáctého století a sousoší Nejsvětější Trojice v zahradě u domu čp. 86.

Zelená - Sloup Nejsvětější Trojice od žateckého sochaře Jana Karla Vettera pochází ze zaniklých Kralup. Původně byl roku 1974 přestěhován do Libědic, ale v roce 2012 byl zrenovován a znovu přesunut do Zelené. Součástí sloupu jsou sochy tří andělů a tří světců: svatého Jana Nepomuckého, svatého Donáta a svatého Floriána.