Navigace

Obsah

Černovice


                                                                

Kontakt:        tel.: +420 474 626 858
                       č.p. 80, 430 02 Chomutov
                       e-mail: obecni-urad@cernovice-ulk.cz
                       web: www.cernovice-ulk.cz

Obec Černovice byla založena na okraji svahu Krušných hor v nadmořské výšce 332 až 410 metrů. Černovice leží na komunikaci třídy I. / 13, probíhající po historické trase rovnoběžně s hřebenem hor a spojující Liberec s Chebem. Od Chomutova jsou vzdáleny 1km západním směrem. Obcí protéká Podkrušnohorský přivaděč, kterým se přivádí část vody z Ohře do řeky Bíliny.
Název vesnice je odvozen z osobního jména Černa ve významu ves lidí Černových. 

Pamětihodnosti:
Na vrcholu blízkého kopce Hradiště severozápadně od obce se nachází přírodní památka Hradiště u Černovic. V lese východně od obce je vyhlášena přírodní památka Černovice,  kde se chrání přirozený biotop roháče obecného.

Památkově chráněný jednopatrový dům čp. 5 byl postaven v polovině sedmnáctého století a v následujících dvou staletích upravován. Má obdélný půdorys. V přízemí je mázhaus zaklenutí valenou klenbou s výsečemi. Ostatní místnosti mají hřebínkové nebo valené klenby a v patře jsou plochostropé. Před domem stojí sloup od U. Engla z roku 1688, který byl v roce 1840 obnoven K. Bertlem a doplněn sochou Panny Marie. Dalšími památkově chráněnými domy jsou čp. 6, 10 a 80. Nad vjezdem do dvora domu čp. 10 je výklenek se sochou svatého Floriána z první poloviny osmnáctého století a ve zdi domu čp. 80 je zasazena výklenková kaplička se sochou Krista Trpitele z roku 1696, která pochází z dílny Jana Brokoffa. 

V místech křižovatky u pomníku padlým stávala kaple svatého Petra postavená na konci devatenáctého století a uvnitř bývala socha patrona z první poloviny osmnáctého století.Měla čtvercový půdorys a stanovou střechu se sanktusníkem. [Druhá kaple stávala u silnice do Chomutova. V barokním slohu slohu ji postavil Johann Behr v roce 1702. Byla zasvěcená Nejsvětější Trojici. Byla zástupcem edikulové architektury se dvěma sloupy s kompozitními hlavicemi po stranách. Uvnitř měla dva výklenky se sochami svatého Jáchyma a svaté Anny, nad kterými byl reliéf Nejsvětější Trojice a socha svatého Jana Nepomuckého. Zbořena bylo v roce 1968