Navigace

Obsah

Blatno


Blatno, Kamenička                                                                

Kontakt:            tel.: +420 474 625 839                  Osady: Blatno, Bečov, Hrádečná, Květnov, Mezihoří, Radenov, Šerchov, Zákoutí
                           č.p. 1, 430 01 Chomutov
                           e-mail: uradblatno@centrum.cz 
                           web: www.obec-blatno.cz

Obec Blatno se nachází v okrese Chomutov v Ústeckém kraji, 7 km severozápadně od Chomutova, na východním okraji přírodního parku Bezručovo údolí. Název vesnice je odvozen ze staročeského přídavného jména blatný ve významu blátivý, ve kterém se po převodu do němčiny změnilo první písmeno na P (Platten). Na konci 13. století Blatno patřilo k panství řádu německý rytířů z Chomutova a ze stejné doby pochází první zmínky o výstavbě zdejší komendy.

Pamětihodnosti:
Dominantou vesnice je barokní Kostel svatého Michaela archanděla  z roku 1782. V těsném sousedství se nachází také památkově chráněná fara. Naproti kostelu stojí na terénní hraně nad rybníkem blatenský zámek, v jehož zdivu se dochovaly pozůstatky komendy řádu německých rytířů. V zámku sídlí obecní úřad. Naproti domu čp. 50 je kamenný kříž z roku 1739.
Severozápadně od obce se nachází přírodní rezervace Buky nad Kameničkou.

Bečov je osada na jejímž území byla na přelomu 19. a 20. století vybudována přehrada Kamenička. Je zde v Bezručově údolí také 2. dolský mlýn.

Hrádečná - rekreační osada cca 5 km severozápadně od Chomutova.

  • kaple Početí P. Marie z 19. století opravená v roce 1995 a znovu v roce 2012, kdy byla navíc vybavena novým triptychem.
  • několik selských hrázděných domů 
  • muzeum Československého opevnění z let 1936–1938 Na Kočičáku v jižní části katastru. Tvoří ho několik zrekonstruovaných řopíků a ukázky protitankových překážek.
  • Bergrutsch – terénní zbytky zaniklého opevnění na ostrožně, která vybíhá do Bezručova údolí.

Květnov - poutní místo, kdysi nazývané Perla Krušnohoří

  • poutní kostel Navštívení Panny Marie z 2. poloviny 16. století. Ve štítu je barokní kamenná socha Panny Marie Květnovské. Na svatostánku stojí pozdně gotická dřevořezba z doby kolem roku 1450, poutní socha Panny Marie Samodruhé se snědou tváří a rozepjatými pažemi. Poutě se konají každoročně první a druhou neděli v červenci.
  • kaple hříšníků (něm. Sünderkapelle) za kostelem
  • poutní cesta ke kostelu z roku 1768 je lemována lipovou alejí s výstupem po 50 takzvaných růžencových schodech, připomínajících modlitbu 50 Zdrávasů, s níž poutníci po kolenou postupovali vzhůru.
  • socha Ukřižovaného Krista na návsi

Mezihoří - během 19. století se část místních obyvatel živila výrobou hraček a dřevěného zboží pro domácnost.