Navigace

Obsah

Výsluní    


                                                             

Kontakt :       tel.: +420 474 695 021                              
                       č.p.14, 431 83 Výsluní                                              
                       e-mail: podatelna@mesto-vysluni.cz                                                  
                       web: www.mesto-vysluni.cz

 

Výsluní stojí na náhorní planině Krušných hor v nadmořské výšce 725–755 metrů. Založeno bylo v letech 1543 –1547 a brzy se stalo horním městem, u kterého se těžily rudy stříbra a železa. Město svůj název dostalo podle jména hory Sonnenberk (Sluneční hora), na jejímž svahu bylo založeno. Někteří autoři datují vznik města již do třináctého století,[ ale z rozboru písemných pramenů vyplývá, že Výsluní vzniklo až v letech 1543–1547. První písemná zmínka z roku 1547 se nachází v kadaňské městské knize a uvádí jména dvou hormistrů. 
V minulosti horní město, založené v 16. století na čtvercovém půdoryse s náměstím ve středu. Prvně připomínáno k roku 1547, v roce 1565 se uvádí jako městečko, v roce 1584 se stalo horním městem.
Historický význam není dosud doceněn, neboť Výsluní patří mezi nejpozoruhodnější historické městské útvary u nás

Pamětihodnosti:

  • Novorománský kostel svatého Václava z roku 1853 (od roku 1998 je chráněn jako kulturní památka České republiky, v roce 1997 byla založena nadace Kostel sv. Václava, jejímž cílem je kostel zachránit. V následujícím roce byla zahájena jeho rekonstrukce, byly postaveny nové krovy i střecha, obnovena věž. Tento pseudorománský chrám postavil A. Wild z Prahy podle projektu architekta Karla Řivnáče. Jeho délka dosahuje 35 metrů a šířka 20 metrů, míval pět oltářů.Zdaleka viditelný kostel, pro svou velikost někdy označovaný jako katedrála Krušných hor. 
    V kostele se od zahájení rekonstrukce opět konají svatby, je využíván také ke kulturním akcím. Konaly se zde např. výstavy na téma voroplavby nebo devastace pohraničí, koncerty či divadelní přehlídka.
  • Sousoší svatého Jana Nepomuckého od K. L. Waitzmanna z roku 1765 
  • Barokní sloup se sochou Panny Marie z roku 1705 
  • Barokní sloup se sochou svaté Anny Samétřetí z roku 1695 
  • Pomník padlých
  • Radnice
  • V severním výběžku katastrálního území Výsluní stávala ve středověku vesnice Spindelbach. Poprvé zmíněna byla roku 1356. Většinu své existence byla zřejmě rozdělena mezi dva majitele, kterými byli kromě jiných páni ze Šumburka, Fictumové nebo Hasištejnští z Lobkovic. Poslední zpráva o vesnice pochází z roku 1481 a poté se jméno Spindelbach objevuje již jen jako pomístní název