Navigace

Obsah

 

logo

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ CHOMUTOVSKO REALIZUJE  DALŠÍ PROJEKT "CHOMUTOVSKO - KOMPOSTÉRY PRO OBČANY 2"

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

ÚDAJE O PROJEKTU

Základní údaje
1. Název programového dokumentu  

„Operační program Životní prostředí 2014 - 2020“ podporovaný z Fondu soudržnosti

2. Název prioritní osy, oblasti podpory a podoblasti podpory programového dokumentu   

Prioritní osa 3:          Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,

Specifický cíl: 3.1:    Prevence vzniku odpadů

Aktivita 3.1.1:           Předcházení vzniku komunálních odpadů

3. Výzva                     č. 103

4. Název projektu       Chomutovsko – kompostéry pro občany - 2

5. Umístění projektu (kraj, obec, katastrální území, číslo parcely – je-li relevantní)

Ústecký kraj, SO ORP Chomutovsko (obce Černovice, Droužkovice, Chomutov a Jirkov)

Celkové způsobilé výdaje: 1 582 680 Kč

Dotace EU: 1 345 278 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce podpory: 237 402 Kč (15 %)

Kompostéry jsou zapůjčeny po dobu udržitelnosti projektu občanům ze 4 obcí svazku: Černovice, Droužkovice, Chomutov a Jirkov).

Kontejnery na textilní odpad jsou umístěny ve městě Chomutov.

459 ks domácích kompostérů na likvidaci biologického odpadu o velikosti od 650 l do 1 050 l  

3 ks textilních kontejnerů

Druhý projekt na pořízení kompostérů pro občany byl realizován v roce 2019 v obcích Černovice, Droužkovice, Chomutov a Jirkov. Je sledován stav kompostérů v rámci udržitelnosti, provádíme namátkové kontroly při návštěvách obcí a potřebnou administraci projektů v souladu s podmínkami OPŽP.

 

Foto

Dodávka kompostérů v Chomutově

 

foto

Dodávka kompostérů v Jirkově