Navigace

Obsah

Březno  


                                                              

Kontakt:      tel.: +420 474 692 314                   Osady: Březno, Denětice, Holetice, Kopeček, Nechranice, Stranná, Střezov, Vičice
                     Radniční 97, 431 45 Březno
                     e-mail: starosta@obecbrezno.cz 
                     web: www.obecbrezno.cz

Obec Březno (německy Priesen) se nachází v okrese Chomutov v Ústeckém kraji. Jihozápadně od obce se nachází přírodní rezervace Běšický a Čachovický vrch, východně od obce pak přírodní památka Střezovská rokle. 
Původní název vesnice odvozený ze staročeského slova břězen zněl Březen ve významu březový (březový les). 

Pamětihodnosti:
Významnou památkou ve vesnici je barokní kostel Svatého Petra a Pavla postavený podle plánů architekta K. I. Dientzenhofera z let 1739 - 1763. K jižní straně kostela byla přesunuta výklenková kaple Panny Marie Klatovské ze zaniklé vesnice Nové Sedlo nad Bílinou.  K památkově chráněným objektům dále patří budova radnice, zemědělský dvůr čp. 76, boží muka a mariánský sloup se sochami svatého Jana Nepomuckého a svatého Josefa po stranách. Kromě toho měla vesnice dvě kaple. Obdélná hřbitovní kaple Panny Marie Pomocné se sanktusníkem stávala na hřbitově. Druhá, zasvěcená Panně Marii Bolestné a zvaná Horní nebo Velká, stávala na starším hřbitově na terase u okraje lesa. Zbořena byla v roce 1965.

Kopeček - U Kopečku byly dva velmi staré hnědouhelné doly: František (otevřený v roce 1806) a Terezie (1817). Uhlí se těžilo v obou dolech se do 60. let 19. století. V polovině 19. století zde vznikly doly Florián a Josef a důl Oskar.

Nechranice - osada leží pod hrází vodní nádrže Nechranice, při levém břehu meandrujícího koryta řeky Ohře.

Stranná - lom na dolování hnědého uhlí, z roku 1786 pochází jedna z nejstarších zmínek o dolování v pětipeské hnědouhelné pánvi. Na návsi stojí kostel Nejsvětější Trojice. V roce 1820 byla zničena sesuvem nestabilního svahu přilehlá obec Stará Stranná i s kostelem a školou, jíly tehdy dokonce přehradily řečiště Ohře. 

Střezov - na severním okraji osady začíná přírodní památka Střezovská rokle, která chrání erozní činností vytvořenou strž v sedimentárních horninách.

Vičice - v roce zde byl otevřen hnědouhelný důl Karel. V dole fungoval parní stroj s výkonem 20 koňských sil a ve dvousměnném provozu zde pracovalo 50 horníků, kteří denně vytěžili padesát tun uhlí. Barokní zámek Vičice je od roku 1958 kulturní památkou.