Navigace

Obsah

NEJ CHOMUTOVSKA


SLAVNÍ RODÁCI BROKOFFOVÉ

Rodina Brokoffů

Jan Brokoff je označován za průměrného sochaře a řezbáře německého původu, který přišel do Čech ze Spiše a v Praze se usadil roku 1692. Jeho život je vymezen daty 1652 - 1718. V Praze si zavedl dobře prosperující dílnu, kde zaměstnával svého syna Michala Josefa (1686 - 1721) a hlavně Ferdinanda Maxmiliána (1688-1731). Jeho životní osud protnul i dějiny Červeného Hrádku a Jirkova.

Jan Brokoff pocházel z luteránské rodiny. Narodil se ve Spišské Sobotě 23. června 1652. Vyučil se řezbářem a pět let působil jako tovaryš i v Praze. Později přestoupil na katolickou víru, aby mohl svobodně umělecky tvořit. Na čas působil v Ronšperku u Domažlic a v Manětíně a kolem roku 1685 se objevuje v Klášterci nad Ohří u hraběte Michala Osvalda Thuna. Zde tvořil alegorická sochařská díle (s náměty ročních období, světadílů i řeckých bájí). Jan Brokoff se podle dochované smlouvy z roku 1689 podílel na sochařské výzdobě interiérů zámku v Libochovicích.

V letech 1687 až 1688 žil na Červeném hrádku a i zde měl svou dílnu. A právě zde se mu Ferdinand Maxmilián narodil. Jméno dostal po majiteli zámku Ferdinandu Maxmiliánu Hrzánovi.

Jan Brokoff vytvořil v době svého působení na Červeném hrádku řadu děl, zřejmě i dvě kašny, v zahradě chrlič vody z kašny v podobě velké hlavy, sochy Ulyxe a Polyféma u kašen na nádvoří zámku, sochy Marta a Lédy s labutí (Juno), které stojí od roku 1986 v parčíku u Okresního muzea Chomutov. Jemu je připisován i mariánský sloup, tedy sloup se sochou Panny Marie.

Janu Brokoffovi jsou přisuzovány i vázy na dvouramenném zámeckém schodišti a socha sv. Jana Nepomuckého říčky Běly (1708) a také socha Panny Marie na uvedeném morovém sloupu pro jirkovské náměstí (1695). Obě tato díla byla však vytvořena v době, kdy Jan Brokoff žil již řadu let v Praze!

https://www.jirkov.cz/mesto/vyznamne-osobnosti/rodina-brokofu/?ftresult=brokoff

socha Nepomucký

Socha sv. Jana Nepomuckého

 

sloup se sochou

Sloup se sochou Bolestné Panny Marie (Pieta)

 


Procházka městem - Po stopách rodiny Brokoffů, barokního sochařského odkazu ve městě Jirkov

Procházku zahájíme u památníku F. M. Brokoffa na městské věži a pokračujeme k baroknímu pískovcovému sloupu s Pietou u kostela sv. Jiljí, dáme se doprava Kostelní ulicí na nábřeží. Zde si můžeme prohlédnout  sochu Jana Nepomuckého. Vydáme se procházkou okolo kašny do ulice Červenohrádecká a pokračujeme ve směru na Červený Hrádek. Před návsí odbočíme vlevo a asi v polovině kopce si můžeme prohlédnout chrlič, který je dnes po celkové rekonstrukci. Projdeme se vzhůru zámeckým parkem a na hlavním schodišti se nachází Brokoffovy vázy. Na nádvoří nás čekají kašny Polyféma a Odyssea. Sejdeme po zámeckých schodech a vydáme se vpravo, kde stojí u oranžérie další brokofovy sochy, Léda s labutí a socha Marse. Poslední zastávkou je socha Panna Maria Immaculata (Neposkvrněná) u zámecké hrobky.

https://www.jirkov.cz/volny-cas/region/turistika-/prochazka-mestem-po-stopach-rodiny-brokofu-barokniho-socharskeho-odkazu-ve-meste-jirkov/?ftresult=brokoff

váza

Brokoffova váza

Léda s labutí

Léda s labutí

 


Kdo to byl Ferdinand Maxmilián Brokoff?

Ferdinand Maxmilián Brokoff se narodil 12. září 1688 v obci Červený Hrádek u Jirkova. Byl to vynikající český sochař a řezbář, který spolu se svým otcem a bratrem patřili k předním představitelům českého barokního sochařství. Ferdinandu je připisováno autorství či spoluautorství u osmi  plastik na zábradlí Karlova mostu, včetně snad nejpopulárnějšího trinitářského sousoší lidově zvaného Turek na Karlově mostě (sousoší sv. J. z Mathy se sv. Felixem z Valois a sv. Ivanem). Na sousoší sv. Františka Xaverského, zanechal třiadvacetiletý Brokoff vlastní autoportrét. Ferdinand zemřel ještě poměrně mladý na souchotiny, obvyklou nemoc sochařů, a to 8. března 1731 v Praze.

https://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/jirkovskou-vez-ozdobi-busta-slavneho-sochare-z-hradku-20120527.html

Brokoff

Ferdinand Maxmilián Brokoff

busta

Busta sochaře na věži kostela sv. Jiljí v JIrkově, v němž byl 12. září roku 1688 pokřtěn

 

autoportrét

Předpokládaný Brokoffův autoportrét ve věku 23 let: mladík s knihou a biretem na sousoší sv. Františka Xaverského z Karlova mostu

 


Zastavení s Ferdinandem Maxmiliánem Brokoffem

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097697223-po-karlove-moste-s-prof-frantiskem-dvorakem/20236219674/

 


Zastavení s Janem Brokoffem

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097697223-po-karlove-moste-s-prof-frantiskem-dvorakem/20236219673

 

Novinky

18.12.2018

Rada Svazku 7/2018

Schůze rady svazku se bude konat ve Vysočanech dne 18. prosince 2018 od 9:00 hodin.

Detail

18.12.2018

Valná hromada 4/2018

Jednání valné hromady Svazku obcí se bude konat ve Vysočanech /Hrušovany/ v úterý dne 18. prosince 2018 od 10:00 hodin.

Detail

23.12.2018

Betlémské světlo 2018

Přijďte si 23. 12. 2018 od 17:00 hod. do 18:00 hod. do kapličky ve Vysoké Peci pro Betlémské světlo.

Obec Vysoká Pec

28.12.2018

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Dne 287. 12. od 10:00 hod. se na sále uskuteční tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise. Přijďte si po svátkách trochu zasportovat. Startovné 50,- Kč.

Obec Vysoká Pec

29.12.2018

Pozvánka

POZVÁNKA - Vánoční turnaj ve stolním tenise neregistrovaných hráčů

Obec Spořice ve spolupráci s TJ Sokol Spořice pořádají VÁNOČNÍ TURNAJ ve stolním tenise neregistrovaných hráčů kategorie muži, ženy a mládež. Více viz. plakát.

Obec Spořice