Navigace

Obsah

NEJ CHOMUTOVSKA


Muzeum na Kočičáku

Muzeum čs. opevnění z let 1936-1938 „Na Kočičáku“, je spravováno stejnojmenným spolkem. Svou činnost směřuje k rozvoji vzdělanosti veřejnosti v oblasti národních dějin.
Zabývá se konkrétně obdobím let 1918 – 1938, respektive obdobím tzv. „první republiky“. Pilířem muzea jsou objekty lehkého opevnění na Kočičáku a okolí města Chomutova, které jsou spíše symbolem zániku tohoto krátkého období našich dějin, nicméně naučná stezka a odborný výklad průvodců muzea zahrnuje také téma zrodu Československé republiky a veškerá fakta týkající se těchto necelých tří výjimečných dekád 20. století. Muzeum čs. opevnění z let 1936-1938 „Na Kočičáku“ svou ojedinělou koncepcí zrekonstruovaných objektů lehkého opevnění, určených původně pro bezprostřední obranu Československé republiky, demokracie a svobody jejích občanů, dnes oslovuje všechny generace veřejnosti.
Prohlídek s odborným výkladem se pravidelně zúčastňují senioři, rodiny s dětmi, ale také celé třídy základních a mateřských škol, či dětská volnočasová sdružení, se kterými aktivně spolupracujeme (Junák, Pionýr, DDM Chomutov, dětské domovy, atd). Muzeum v posledních čtyřech letech postupně rozšiřuje počet zrekonstruovaných pevnostních objektů a jeho závazkem je vytvořit z pevností v okolí města Chomutova významnou památku na Československo před II. světovou válkou. Aktivní činnost muzea a sdružení je monitorována sdělovacími prostředky (novinami, e-novinami, rozhlasem a televizí).

 

fotofoto1

 


Naučná stezka muzea čs. opevnění z let 1936-1938 Na Kočičáku

Přehledná mapa pevností v okolí města Chomutova, které tvoří páteř naučné stezky (vyznačena zelenou barvou), jejíž počátek se nachází na chomutovském sídlišti a končí v malebném Bezručovo údolí.
Na mapě jsou přehledně vytyčeny pevnosti, které jsou v majetku muzea Na Kočičáku a jenž jsou řádně renovovány do stavu odpovídajícímu v roce 1938 a samozřejmě nadále udržovány.

Mapa stezky zde:

http://www.kocicak.cz/naucna-stezka-muzea-cs-opevneni-z-let-1936-1938-na-kocicaku/

 

foto2

Stav v roce 1938

 

foto4

dnešní podoba

 


Pevnostní linie obrany v okolí Chomutova v roce 1938

Mapa zobrazuje přesné vytyčení pevnostních objektů vz.36 (černé body), vz.37 (červené body), polního opevnění (modré označení) a překážek.

Mapa dále plní úlohu porovnání skutečných pozic pevností v okolí Chomutova a odhadových pozic, které Němci získávali od svých špionů v pohraničí a na základě jejich informací objekty zakreslovali (slabě červeně značené symboly)

 

foto5

 


Oslavy 100 let vzniku Československa v Chomutově

Členové muzea se aktivně podíleli na oslavách 100.výročí od založení Československa v městě Chomutově.

foto 6foto7foto8

 


Otevírací doba

každou sobotu od května do října a pak

každou sobotu i neděli v červenci a srpnu

Vždy od 10:00 do 17:00.

 

Prohlídky jsou možné i na objednání při minimálním počtu 8 osob.

foto9foto10

 

Novinky

25.05.2019

RETRO DISKOTÉKA 25.5.2019

staré hity

Obec Údlice

25.05.2019

PREMIÉRA "S hlavou v oblacích" v podání souboru DivOch

Dne 25. 5. 2019 od 19:00 hod na obecním sále uvede místní divadelní soubor DivOch premiéru hry "S hlavou v oblacích".

Obec Vysoká Pec