Navigace

Obsah

NEJ CHOMUTOVSKA


CYKLOSTEZKA PRUNÉŘOV - ČERNOVICE

Jedná se o vybudování zcela nové oddělené, bezpečné cyklostezky se smíšeným provozem chodců a cyklistů. Cyklostezka má asfaltový povrch a navazuje na již vybudovanou cyklostezku Kadaň – Prunéřov a je vedena na okraji dobývacího prostoru. Cyklostezka propojuje obce Prunéřov, Místo, Málkov, Černovice, Spořice. Celková délka je 7 855,49 m.

mapa


Hlavním cílem projektu „Cyklostezka Prunéřov – Černovice“

bylo naléhavé vyřešení bezpečnosti provozu cyklistů na frekventované silnici I/13 mezi Kláštercem nad Ohří a Chomutovem. Vybudováním zcela nové oddělené a tudíž bezpečné komunikace se zvýšíil podíl cyklistické dopravy na celkovém objemu dojížďky za každodenními aktivitami obyvatel regionu, jako jsou například cesty za prací, do škol a za službami.

Stavba propojila jednotlivé obce po cestě a umožnila obyvatelům obcí dotčených těžbou pohyb v zrekultivovaném území.

Cyklostezka bude zároveň sloužit jako prostředek pro trávení volného času, k čemuž taktéž přispívá přímé napojení na stávající cyklostezku Ohře (páteřní cyklostezka protínající podél toku řeky Ohře Karlovarský kraj od hranic s Německem až po hranice s Ústeckým krajem.)

Jako dalším cílem projektu je zvýšení atraktivity přilehlých obcí (Prunéřov, Místo, Málkov, Spořice a Černovice).

prácepráce 1


Realizace projektu zajistí propojení přerušených dopravních vazeb mezi Chomutovem a Kadaní, především pro jiný druh pohybu a dopravy než umožňuje velmi frekventovaná silnice I/13. Tedy pomalý pohyb pro cyklisty, rodiny s dětmi a turisty. Stavba propojí jednotlivé obce po cestě a umožní obyvatelům obcí dotčených těžbou pohyb v zrekultivovaném území.

Koncepce nové cyklostezky vycházela ze snahy zajistit bezproblémovou bezpečnou dopravu pro cyklisty v území, které nabízí vzhledem k majetkovým poměrům na většině území možnost nově vytvářet cestní síť dle dnešních požadavků na bezpečnost a koncepci dopravy v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy v ČR, která podporuje rozvoj cyklistiky jako rovnocenného prostředku dopravní obsluhy v území a pro posílení ochrany životního prostředí a zdraví, nikoliv jen k turistickému využití a v souladu s navazujícími dokumenty a metodikami cyklostrategie.

Projektovou dokumentaci akce zajišťovaly Severočeské doly a.s. Chomutov

Investorem akce: Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Prunéřov – Černovice , sdružující obce Kadaň, Místo. Málkov, Spořice, Černovice.

Akce je podpořena dotací z Integrovaného regionálního programu (EU - IROP)  85% dotace a  národními zdroji ve výši 5 %

Celkové náklady na realizaci stavby jsou ve výši: 23 mil. Kč

Délka úseku cyklostezky: 7.855,49 m, šířka cyklostezky 3 m, povrch asfaltový

fotofoto1


V budoucnu na ni mohou navázat trasy dále na Mostecko. Bližší je možnost, že cyklostezka obroubí šachtu dokola, protože na ni navážou další trasy zbudované obcemi Spořice, Droužkovice a Březno. Spořice svůj díl vybudují ještě letos. Droužkovice nejdříve budou muset najít dost peněz, protože jsou na jeho území kilometry nezpevněné polní cesty, kde vybudování cyklostezky vyjde odhadem na pět milionů korun. „Jenže náš roční rozpočet je jedenáct milionů, takže je to pro nás drahé,“ uvedl starosta Droužkovic Milan Živný. „Zatím jsme se šachtou domluvili, že je možné využívat provizorní trasu v dobývacím prostoru,“ doplnil.

foto2foto3

 

Novinky

24.08.2018 - 26.08.2018

Bartolomějská poť

POZVÁNKA - BARTOLOMĚJSKÁ POUŤ SPOŘICE

Bartolomějská pouť ve Spořicích. Začínáme už v pátek u kostela, kde nás čekají dvě divadelní představení. V sobotu se tradičně sejdeme u starého hřiště u kuželny a večer si zatančíme U Žida. Těšíme se na Vaší účast.

Obec Spořice

24.08.2018

Letní kino

Čertoviny - letní promítání

Obec Otvice

25.08.2018 - 26.08.2018

KUŽELKY

POZVÁNKA - TURNAJ V KUŽELKÁCH

U Příležitosti Bartolomějské pouti se bude jako tradičně konat i turnaj v kuželkách.

Obec Spořice

01.09.2018

DDD Dětský den dospěláků 2018

Dne 1. 9. se od 15:00 hod. na koupališti ve Vysoké Peci koná tradiční turnaj družstev DDD. Vlastnoručně vyrobená plavidla nejsou nutností!!!!

Obec Vysoká Pec