Navigace

Obsah

NEJ CHOMUTOVSKA


Muzeum na Kočičáku

Muzeum čs. opevnění z let 1936-1938 „Na Kočičáku“, je spravováno stejnojmenným spolkem. Svou činnost směřuje k rozvoji vzdělanosti veřejnosti v oblasti národních dějin.
Zabývá se konkrétně obdobím let 1918 – 1938, respektive obdobím tzv. „první republiky“. Pilířem muzea jsou objekty lehkého opevnění na Kočičáku a okolí města Chomutova, které jsou spíše symbolem zániku tohoto krátkého období našich dějin, nicméně naučná stezka a odborný výklad průvodců muzea zahrnuje také téma zrodu Československé republiky a veškerá fakta týkající se těchto necelých tří výjimečných dekád 20. století. Muzeum čs. opevnění z let 1936-1938 „Na Kočičáku“ svou ojedinělou koncepcí zrekonstruovaných objektů lehkého opevnění, určených původně pro bezprostřední obranu Československé republiky, demokracie a svobody jejích občanů, dnes oslovuje všechny generace veřejnosti.
Prohlídek s odborným výkladem se pravidelně zúčastňují senioři, rodiny s dětmi, ale také celé třídy základních a mateřských škol, či dětská volnočasová sdružení, se kterými aktivně spolupracujeme (Junák, Pionýr, DDM Chomutov, dětské domovy, atd). Muzeum v posledních čtyřech letech postupně rozšiřuje počet zrekonstruovaných pevnostních objektů a jeho závazkem je vytvořit z pevností v okolí města Chomutova významnou památku na Československo před II. světovou válkou. Aktivní činnost muzea a sdružení je monitorována sdělovacími prostředky (novinami, e-novinami, rozhlasem a televizí).

 

fotofoto1

 


Naučná stezka muzea čs. opevnění z let 1936-1938 Na Kočičáku

Přehledná mapa pevností v okolí města Chomutova, které tvoří páteř naučné stezky (vyznačena zelenou barvou), jejíž počátek se nachází na chomutovském sídlišti a končí v malebném Bezručovo údolí.
Na mapě jsou přehledně vytyčeny pevnosti, které jsou v majetku muzea Na Kočičáku a jenž jsou řádně renovovány do stavu odpovídajícímu v roce 1938 a samozřejmě nadále udržovány.

Mapa stezky zde:

http://www.kocicak.cz/naucna-stezka-muzea-cs-opevneni-z-let-1936-1938-na-kocicaku/

 

foto2

Stav v roce 1938

 

foto4

dnešní podoba

 


Pevnostní linie obrany v okolí Chomutova v roce 1938

Mapa zobrazuje přesné vytyčení pevnostních objektů vz.36 (černé body), vz.37 (červené body), polního opevnění (modré označení) a překážek.

Mapa dále plní úlohu porovnání skutečných pozic pevností v okolí Chomutova a odhadových pozic, které Němci získávali od svých špionů v pohraničí a na základě jejich informací objekty zakreslovali (slabě červeně značené symboly)

 

foto5

 


Oslavy 100 let vzniku Československa v Chomutově

Členové muzea se aktivně podíleli na oslavách 100.výročí od založení Československa v městě Chomutově.

foto 6foto7foto8

 


Otevírací doba

každou sobotu od května do října a pak

každou sobotu i neděli v červenci a srpnu

Vždy od 10:00 do 17:00.

 

Prohlídky jsou možné i na objednání při minimálním počtu 8 osob.

foto9foto10

 

Novinky

29.05.2019

Rada svazku 4/2019

Rada Svazku 4/2019 Schůze rady svazku se bude konat v kanceláři svazku, Táboritská 115, Chomutov dne 29. května 2019 od 9:00 hodin.

Detail

30.05.2019

KRUŠNOHORSKÝ REGIOFEST

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z. s. ve spolupráci se statutárním městem Chomutov Vás zve na přehlídku regionálních produktů

Obec Droužkovice

01.06.2019

Den děti

Oslava dne děti

Obec Údlice