Navigace

Obsah

 

logo

 

Z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (dále jen „Program“), podprogramu „Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu“, výzva 1/2019/117D72100 byl zrealizován v roce 2019 projekt s názvem „Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na Chomutovsku – Infotabule“ pro 15 obcí svazku: Bílence, Blatno, Boleboř, Hrušovany, Chomutov, Jirkov, Kalek, Křimov, Nezabylice, Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Všestudy.  

Dotace činila 366 450 Kč.

S dotací z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 50 procent nákladů se podařilo v obcích osadit celkem 22 tabulí s informacemi o zajímavostech na Chomutovsku.

Zhotovitelem informačních tabulí a propagačního letáku byla společnost Daruma spol. s r. o. Spoluprací s fotografem Přemyslem Jánským jsme získali úžasné fotografie nejen zapojených obcí, ale celého Chomutovska, které jsme na tabulích a v dalších materiálech využili. Ke spolupráci na textech jsme vyzvali zapojené obce, významné heraldiky a instituce, které nám dopomohli k zajímavým informacím o obci, okolí, pověsti anebo příběhu vázanému se k obci či obecnímu znaku.

Projekt obsahuje 3 aktivity:

Aktivita A – Hlavní aktivitou je vybudování nového informačního systému o zajímavostech v regionu. Na informačních panelech bude umístěna základní jednotná informační mapa Chomutovska s vyznačením bodů zájmu v jednotlivých obcích regionu, atraktivních pro turisty. Doplňkově budou na panelech vždy další podrobnější informace vztahující se k danému místu ve formě fotografií, textu v čj. včetně jazykových mutacích Aj, Nj.

Aktivita B – Propagace nového informačního systému bude zajištěna formou tištěného materiálu, mapy. Mapa bude k dispozici pro informační centra obcí a měst Chomutovska a pro návštěvníky veletrhů zaměřených na cestovní ruch, kterých se členské obce svazku budou účastnit. V tištěném materiálu bude zakreslena mapa s atraktivitami Chomutovska a trasy výletu po jednotlivých zastaveních, tj. místech osazení informačních tabulí. Aktivita B přímo navazuje na aktivitu A. Informace v letáku budou připraveny v jazykových mutacích.

Aktivita C – Informace o konkrétních zajímavostech v místech, kde bude instalován soubor tabulí, informace na letáku budou připraveny v jazykových mutacích v anglickém a německém jazyce.

foto