Navigace

Obsah

 

logo

 

Na základě výsledku hodnocení žádostí byl Ministerstvem pro místní rozvoj schválen návrh na poskytnutí dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (dále jen „Program“), podprogramu „Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu“, výzva 1/2019/117D72100 pro akci s názvem „Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na Chomutovsku – Infotabule“:

Navržená maximální dotace činí 366 450 Kč.

Hodnotící komise vybrala zhotovitele informačních tabulí a propagačního letáku, a to společnost Daruma spol. s r. o., která podala nejvýhodnější nabídku. Spoluprací s fotografem Přemyslem Jánským jsme získali úžasné fotografie nejen zapojených obcí, ale celého Chomutovska, které budeme na tabulích a v dalších materiálech hojně využívat. Ke spolupráci na textech jsme vyzvali zapojené obce, významné heraldiky a instituce, které nám dopomohli k zajímavým informacím o obci, okolí, pověsti anebo příběhu vázanému se k obci či obecnímu znaku.

Moc se nám líbí návrh paní starostky obce Bílence. Kdy otázka na tabuli pro návštěvníky bude znít asi takto:

„Co symbolizuje dýka ve znaku obce?

Kostel svatého Bartoloměje v obci Bílence 

je římskokatolický kostel na návsi v blízkosti budovy obecního úřadu. Od roku 2002 je chráněn jako kulturní památka České republiky. 

Koželužská dýka ve znaku obce Bílence symbolizuje kostel v Bílencích, jež je zasvěcen svatému Bartoloměji. Ten zemřel mučednickou smrtí, kdy byl koželužskou dýkou stažen z kůže.“

K tomuto textu přidáme ještě stručnou informaci o dalších zajímavostech (kostel ve Škrli a Slanisko) a na tabulích budou umístěny především fotografie.

Věříme, že bude pro turisty zajímavé objevit symboliku obecních znaků, které budou doprovázeny zajímavou otázkou.

Projekt obsahuje 3 aktivity:

Aktivita A – Hlavní aktivitou je vybudování nového informačního systému o zajímavostech v regionu. Na informačních panelech bude umístěna základní jednotná informační mapa Chomutovska s vyznačením bodů zájmu v jednotlivých obcích regionu, atraktivních pro turisty. Doplňkově budou na panelech vždy další podrobnější informace vztahující se k danému místu ve formě fotografií, textu v čj. včetně jazykových mutacích Aj, Nj.

Aktivita B – Propagace nového informačního systému bude zajištěna formou tištěného materiálu, mapy. Mapa bude k dispozici pro informační centra obcí a měst Chomutovska a pro návštěvníky veletrhů zaměřených na cestovní ruch, kterých se členské obce svazku budou účastnit. V tištěném materiálu bude zakreslena mapa s atraktivitami Chomutovska a trasy výletu po jednotlivých zastaveních, tj. místech osazení informačních tabulí. Aktivita B přímo navazuje na aktivitu A. Informace v letáku budou připraveny v jazykových mutacích.

Aktivita C – Informace o konkrétních zajímavostech v místech, kde bude instalován soubor tabulí, informace na letáku budou připraveny v jazykových mutacích v anglickém a německém jazyce.

foto