Navigace

Obsah

 

logo

"Chomutovsko komunikuje s veřejností přívětivě a moderně"

 

Projekt s názvem „Chomutovsko komunikuje s veřejností přívětivě a moderně“ byl zahájen k 1. 3. 2021. V projektu řešíme následující klíčové aktivity: KA 01 místní Agenda 21, KA 02 Komunikační strategie, KA 03 Elektronické úřední desky a KA 04 Řízení projektu.

Na pozici Politik MA 21 byl jmenován radou Svazku předseda Mgr. Milan Märc. Pozici koordinátora MA 21 zastává Gabriela Rousková. Valná hromadá v Březně schválila ustanovení oficiálního orgánu MA 21, který je složený povinně ze zástupců veřejné správy, neziskového a komerčního sektoru. Za neziskový sektor byla oslovena paní Petra Brožíková DiS., předsedkyně Archa 777, z. s. v Jirkově a za komerční sektor byl osloven Mgr. Petr Káš, poradce v oblasti informačních technologií. Zastupování veřejného sektoru přislíbili Mgr. Petra Kubániková, starostka obce Bílence, Ing. Zdeňka Peroutková, starostka obce Černovice a Ing. Petr Šmíd, starosta obce Hrušovany. Valná hromada dále schválila návrh Deklarace MA 21. Touto deklarací potvrzuje VH záměr plnit kritéria MA 21 v souladu s podmínkami trvale udržitelného rozvoje.

Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu jsou ve výši 4.556.000,- Kč, náklady neuznatelnéve výši 48.300,- Kč, Celkem jsou náklady na projekt ve výši 4.604.300,- Kč.

Jsou řešeny následující aktivity projektu:

 1. KA 01: Zavedení principů místní Agenda 21, dosažení kategorie C
 2. KA 02: Přívětivý úřad – nástroje komunikace s veřejností:
  • Komunikační strategie svazku na období 4 let (střednědobý výhled) – pro 25 obcí DSO
  • Pořízení elektronických úředních desek – pro 6 obcí DSO
  • Modernizace webových stránek DSO
  • Související vzdělávací aktivity – komunikační a prezentační dovednosti směrem k veřejnosti prostřednictvím moderních nástrojů komunikace.
 1. KA 03: Zajištění řízení a administrace projektu
  • Z přímých nákladů projektu lze hradit odborné role realizačního týmu projektu, které pracují s cílovou skupinou či zajišťují výstupy určené k přímému využití cílovou skupinou, předpokládáme úvazek odborné role 0,5.

K přímým nákladům byly připočítány nepřímé náklady ve výši cca 25 % z celkových nákladů projektu. Lze z nich hradit část provozních a mzdových nákladů v souvislosti s projektem (projektový a finanční manažer, provoz kanceláře, tisk materiálů, nákup materiálu apod.)

Se zapojenými obcemi byla uzavřena Smlouva o spolupráci a financování projektu.

Zápis_KOMISE MA21 1_22.6.2021

Zápis_KOMISE MA21 2_11.11.2021

Záznam o průběhu plánovací akce - MA21_kategorie C, kritérium č. 9


"Ukliďme Chomutovsko"

plakát


Výtvarná soutěž "Můj/Náš svět"

plakát