Obsah

 

VZDĚLÁVACÍ CYKLUS

2016

 • školení na téma účetnictví

školení účetnictví - foto 1školení účetnictví - foto 2školení účetnictví - foto 3

 

 

 

Kancelář Centra společných služeb organizuje pro zájemce z členských obcí vzdělávací cyklus, s využitím dotace z Fondu Ústeckého kraje. V roce 2016 se podařilo zorganizovat dvě školení, jedno z oblasti účetnictví obcí a druhé z oblasti poskytování povinných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 


2017

 • školení na téma veřejné zakázky

 školení veřejné zakázky - foto 2školení veřejné zakázky - foto 3školení VZMR

 

 

 

Starostové obcí projevili zájem o školení na téma veřejných zakázek. Podařilo se zajistit kvalitního lektora, Mgr. Dvořáka ze ČMÚD. Školení se konalo v Chomutově 15. 2. 2017. 

 


 

 • seminář na téma spisová služba

fotofoto2foto3

Témata na další pokračování vzdělávací cyklu byla zjištěna při návštěvách manažerek svazku v členských obcích. Zástupci obcí projevili zájem mj. o školení na téma spisová služba. Nejvíce obcí používá modul systému spisové služby KEO. Ve spolupráci se společností Alis byl připraven seminář, který se uskutečnil 10. 10. 2017 v Chomutově. Předvedení programu bylo přizpůsobeno jak pro obce, které tuto verzi spisové služby již používají, tak pro obce, které mají zájem produkt pořídit.

 


 

 • seminář na téma GDPR

fotofoto1foto2

Vzdělávací cyklus pro obce Chomutovska pokračuje seminářem k aktuálnímu tématu ochrany osobních údajů, GDPR. Seminář pro starosty obcí a zástupce školských zařízení se uskutečnil v úterý 21. listopadu 2017 od 9:30 hod. na radnici v Chomutově, ve velké zasedací síni. Seminář se těšil velké účasti, zkušeného lektora si přišlo poslechnout 40 zájemců o tuto problematiku.

 


2018

 • seminář na téma rozpočtové skladby

fotofoto1foto2

Další seminář pro obce svazku Chomutovsko se konal 3. dubna 2018 na téma Rozpočtová skladba. Tentokrát v jiných prostorách - na Magistrátu města v ul. Zborovská. Jednalo se o akreditovaný seminář pro úředníky.

 


 

 • seminář na téma stavební zákon

fotofoto1foto2

Vzdělávací cyklus pro obce Chomutovska pokračoval 5.4.2018 na téma Novela stavebního zákona účinná od 1.1.2018.
Akreditovaný seminář se konal tradičně na radnici v Chomutově, byl určený pro starosty, odborné pracovníky obcí.

 


 

 • seminář na téma postup při zahájení a ukončení volebního zastupitelstva obce

fotofoto1foto2

 

Před nadcházejícími komunálními volbami si zástupci obcí vyžádali seminář na toto téma. Akreditovaný seminář se uskutečnil dne 19.6.2018.

 


 

 • seminář  na téma aplikace CzechPOINT

 

Členské obce využívající pro svou práci CzechPOINT uvítali možnost zúčastnit se tohoto semináře dne 2.11.2018, který jim poskytl novinky a provedl praktickými příklady.

 


 

 • seminář na téma místní poplatky

fotofoto1foto2

Rok 2018 uzavřel seminář na téma místní poplatky, který se konal 6.12.2018, ve kterém zkušený lektor provedl účastníky agendou poplatků.

 


2019

 • seminář na téma elektronizace veřejných zakázek

foto 1foto 2foto 3

Nový rok jsme zahájili dne 15. 1. 2019 seminářem na ožehavé téma elektroizace veřejných zakázek zprostředkované přes SMOČR.

 


 • seminář na téma rozpočtová skladba

foto 1foto 2foto 3

Vzdělávací cyklus pokračuje úspěšně i v tomto roce. Seminář k rozpočtové skladbě dne 21. 3. 2019, opět velmi kvalitně provedený, se těšil velkému zájmu obcí, včetně měst Jirkov a Chomutov.

 


 • seminář na téma správní řád

foto 1foto 2foto 3

Velmi dobře hodnocený byl seminář ke správnímu řádu dne 9. 4, 2019. Se školitelem dojednáváme možnost provedení praktického školení k procvičení konkrétního příkladu správního řízení, např. vyhotovení rozhodnutí.

 


 • seminář na téma základní registry

foto 1foto 2foto 3

Vzdělávací cyklus realizujeme podle aktuálních požadavků obcí. Ještě před prázdninami jsme zorganizovali seminář na téma Jak na základní registry s lektorkou Mgr. Idou Kárnou, a to dne 21. 6. 2019.

 


 • seminář na téma GDPR

foto 1foto 2foto 3

Nový školní rok jsme začali seminářem s názvem Obce/školy/ příspěvkové organizace ve vztahu k GDPR, který se konal 1. října 2019 a přednášel Mgr. Vít Křížka. Seminář byl určený pro zástupce obcí a příspěvkových organizací, kteří mají na starosti agendu spojenou s GDPR. Zástupci se dozvěděli novinky v oblasti ochrany osobních údajů pomocí příkladů z praxe.

 


 • seminář na téma ověřování (vidimace, legalizace)

foto 1foto 2foto 3

Poslední seminář, který se nám podařilo zorganizovat v letošním roce na téma vidimace a legalizace lektorky Mgr. Idy Kárné měl velmi příznivý ohlas. Seminář se konal dne 15. 11. 2019.


2020

 • seminář na téma problematiky zákona č. 106/99 SB 16. 01. 2020

foto 1foto 2foto 3

Rok 2020 jsme zahájili seminářem k problematice zákona č. 106/1999 Sb., který opět lektoroval výborný Mgr. Vít Křížka.

 


 • seminář na téma rozpočtová skladba

foto 1foto 2foto 3

Následoval tradiční seminář k rozpočtové skladbě, a to 21. ledna 2020 s vynikajícím lektorem Ing. Martinem Tocauerem, který má vždy velkou účast.

 


 • seminář na téma finanční kontrola

foto 1foto 1foto 3

Další seminář na téma finanční kontrola proběhl 25. února 2020. Lektorku jsme vybrali na základě doporučení SMOČR a absolvování obdobného semináře kanceláří CSS.

 


 • seminář na téma správní řád v praxi

foto 1foto 2foto 3

Realizace vzdělávacího cyklu pokračuje, s lektorem jsme dojednali seminář na téma: správní řízení – praktické příklady. Konkrétní dotazy získané od obcí jsme předali lektorovi, který připravil seminář podle požadavků obcí, seminář se uskutečnil 22. 9. 2020.