Navigace

Obsah

 

logo

Projekt: Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko komunikuje s veřejností přívětivě a moderně

Předmětem projektu je zavedení principů místní Agendy 21 do praxe DSO Chomutovsko (kategorie C) a zefektivnění komunikace s veřejností prostřednictvím Komunikační strategie svazku na období 4 let a zavedení nových/modernizací stávajících nástrojů komunikace – elektronické úřední desky pro 6 obcí svazku, modernizací webových stránek svazku. V rámci projektu dojde také k prohlubování znalostí a dovedností zaměstnanců svazku a jeho členských obcí v oblasti komunikačních a prezentačních dovedností.

V rámci projektu budou realizovány tedy tři klíčové aktivity, a to za účelem zvýšení kvality, transparentnosti a otevřenosti DSO Chomutovsko:

 • KA 01: Zavedení principů místní Agendy 21 - dosažení kategorie C
 • KA 02: Přívětivý úřad – nástroje komunikace s veřejností:
  • Podaktivita č. 1: Zpracování Komunikační strategie DSO Chomutovsko
  • Podaktivita č. 2: Pořízení elektronických úředních desek pro 6 obcí DSO Chomutovsko
  • Podaktivita č. 3: Modernizace webových stránek DSO Chomutovsko
  • Podaktivita č. 4: Vzdělávání v oblasti komunikačních a prezentačních dovedností směrem k veřejnosti prostřednictvím moderních nástrojů komunikace
 • KA 03: Zajištění řízení a administrace projektu

Termín realizace: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2023

Celkové způsobilé výdaje: 4 556 060,00 Kč

Komunikační strategie DSO Chomutovsko