Navigace

Obsah

 

logo

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko realizuje projekt "Chomutovsko - kompostéry pro občany"

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

ÚDAJE O PROJEKTU

Základní údaje
1. Název programového dokumentu  

„Operační program Životní prostředí 2014 - 2020“ podporovaný z Fondu soudržnosti

2. Název prioritní osy, oblasti podpory a podoblasti podpory programového dokumentu   

Prioritní osa 3:          Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,

Specifický cíl: 3.1:    Prevence vzniku odpadů

Aktivita 3.1.1:           Předcházení vzniku komunálních odpadů

3. Výzva                     č. 68

4. Název projektu       Chomutovsko – kompostéry pro občany

5. Umístění projektu (kraj, obec, katastrální území, číslo parcely – je-li relevantní)

Ústecký kraj, SO ORP Chomutovsko (obce Bílence, Černovice, Hora Sv. Šebestiána, Hrušovany, Křimov, Jirkov, Výsluní)

Celkové způsobilé výdaje: 1 798 786 Kč

Dotace EU: 1 528 968,10 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce podpory: 269 817, 90 Kč (15 %)

Kompostéry s dotací z fondů EU byly dodány v roce 2018 občanům v obcích Bílence, Černovice, Hora sv. Šebestiána, Hrušovany, Jirkov, Křimov, Výsluní. Kompostéry jsou zatím stále pouze zapůjčeny, protože v době udržitelnosti projektu musí zůstat v majetku DSO, který projekt realizuje. Provádíme kontroly ve všech obcích, které byly do prvního projektu zapojeny, a občané kompostéry využívají a udržují v pořádku.

foto

Dodávka kompostérů Hora Sv. Šebestiána

 

Foto

Dodávka kompostérů Hrušovany