Navigace

Obsah

 

logo

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ CHOMUTOVSKO REALIZUJE  DALŠÍ PROJEKT "CHOMUTOVSKO - KOMPOSTÉRY PRO OBČANY 3"

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Název projektu: Chomutovsko – kompostéry pro občany - 3

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0012417

Specifický cíl: 3.1 Prevence vzniku odpadů

Zdroj podpory: FS

Vzorový obsah cíle projektu: Předmětem podpory je ….(doplňte účel podpory z registračního listu). + Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca xx t/rok.

Stručná informace o cíli projektu: Předmětem podpory je vytvoření systému pro prevenci vzniku odpadů na území Chomutovska. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 534/t.

Půjčka ze SFŽP: Ne

Celkové způsobilé výdaje projektu: 3865466 Kč

Výše podpory z fondů Evropské unie: 3285646.10 Kč, 85 %

Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 579819.90 Kč, 15 %

Název příjemce podpory: Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko

Datum zahájení realizace projektu: 11. 1. 2021

Datum plánovaného ukončení projektu: 30. 11. 2021

Cílem projektu je především omezit vznik bioodpadu odváženého k likvidaci v rámci komunálního odpadu. Od 1.1.2015 obce svazku respektují zákonnou povinnost třídit BRKO a jsou aktivní v předcházení vzniku odpadů. Zapojují se do projektů, které umožní pořídit domácí kompostéry pro občany.

Zapojeny jsou obce Březno, Černovice, Hrušovany, Chomutov, Jirkov, Vrskmaň, Všestudy a Vysoká Pec. V rámci projektu výše uvedení společně pořídí 904 kompostérů pro biologicky rozložitelný odpad a 3 kontejnery na textil. Kompostéry budou dále bezplatně zapůjčeny občanům obcí zapojených do projektu.