Navigace

Obsah

 

evropská unie

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTUProjekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je novou aktivitou Svazu měst a obcí ČR. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.

Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO). Cílem je zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům.

Centra společných služeb (CSS) postupně vznikla v roce 2016 a využilo je již více než 1 200 obcí ČR. CSS v uplynulém období konkrétně pomáhala starostům s přípravou obecně závazných vyhlášek a tvorbou rozvojových dokumentů, úspěšně realizovala školení zástupců obcí v oblasti účetnictví nebo veřejných zakázek a zajišťovala také podklady pro zpracování žádostí o dotace.


ZAPOJENÍ CHOMUTOVSKA DO PROJEKTU


Svazek obcí Chomutovsko je partnerem SMOČR v projektu "Centra společných služeb". Připojil se k dalším 86 dobrovolným svazkům obcí v ČR zapojených do projektu.

Harmonogram projektu:

Smlouva o realizaci projektu mezi svazkem obcí Chomutovsko a Svazem měst a obcí ČR byla podepsána v červnu 2016.
Realizace projektu na území DSO – tj. vytvoření a provoz CSS, probíhá v období od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019.


CSS

CO CSS NABÍZÍ


  • Poskytovat obcím odbornou pomoc v oblasti veřejné správy
  • Pomáhat při přípravě rozvojových projektů, realizaci strategií
  • Kontaktní centrum pro občany Chomutovska

 

CÍLE PROJEKTU


Organizace společných setkání

  • Systematické sdílení dobré praxe
  • Sdílení ověřených postupů
  • Prezentace regionu a delegování na rozhodující zasedání v institucích a organizacích

Organizace pracovních skupin

  • Zjišťování společných požadavků obcí
  • Koordinace projektových záměrů