Navigace

Obsah

Boleboř      


                                                           

Kontakt:       tel.: +420 474 659 059                       Osady:    Boleboř, Orasín, Svahová
                      č.p. 57, 431 21 Boleboř  
                      e-mail:  obec@bolebor.cz 
                      web: www.bolebor.cz

Obec Boleboř (německy Göttersdorf) se nachází 9 km severně od Chomutova. Leží v Krušných horách. Název vesnice je odvozen z osobního jména Bolebor ve významu Boleborův les nebo háj, ze kterého byl přenesen na blízkou vesnici. První písemná zmínka v církevních záznamech pochází z roku 1352

Pamětihodnosti:
Ve vesnici se dochovalo několik hrázděných domů (památkově chráněné usedlosti čp. 6, 10, 13 a 14). Stával v ní jednolodní barokní kostel svatého Mikuláše z roku 1729 navržený architektem Janem Kryštofem Koschem. Loď i presbytář měly elipsovitý půdorys, kasulová okna a plackové klenby. Před západním průčelím stála hranolová věž. Kostel byl zbořen v roce 1959 a na jeho místech byla roku 1993 postavena kaple s volně stojící zvonicí.Na jižním okraji vesnice stojí u silnice barokní socha svatého Donáta z roku 1744.