Menu
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko
Svazek obcí
Chomutovsko

Setkání s kolegy

Starostky a starostové členských obcí Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko na cestě po Písecku společně propagovali region 

Svazek obcí již popáté vyjel za poznáním. Ve dnech 9.-11. října 2023 se uskutečnila cesta starostek a starostů z Chomutovska na Písecko. „Cílem těchto cest je vždy setkání s kolegy z jiných mikroregionů, svazků, výměna zkušeností a třeba i získání inspirace pro řešení úkolů v oblastech, kterými se starostky a starostové v obcích musí zabývat. Vždy se snažíme připravit program, který by umožnil poznání regionu a také nabídl určitou formu relaxace“ uvedla manažerka svazku, Ing. Lenka Kynčilová.Tak jako při minulých návštěvách na Podbořansku, Příbramsku, Benešovsku a Znojemsku jednalo se i na Písecku zejména o řešení otázek z oblasti odpadového hospodářství, cestovního ruchu, revitalizace krajiny, ochrany přírody, zachování místní kultury, rozšíření společné propagace regionu a občanské vybavenosti.

Zástupci obcí první den navštívili obci Čížová, jihočeskou Vesnici roku 2010. Pan místostarosta Petr Kropáček přivítal návštěvu s pohoštěním z místní pekárny. Pohovořil o historii i současnosti obce, ukázal starostkám a starostům zajímavosti obce a pozval je do místního pivovaru. Pivovar Čížová je umístěn v objektu čížovského zámku, kde se pivo vařilo už po roce 1629. Následně společně zavítali do Záchranné stanice živočichů Makov, která byla vybudována na pomoc, nemocných, vyčerpaných, nevyspělých nebo jinak handicapovaných volně žijících živočichů v roce 1993.

Odpoledne proběhlo setkání starostek a starostů z kolegy ze Svazku obcí regionu Písecko v hotelu OtavAreana Písek. V diskusi se rozvinula témata: rozdílná historie regionů, řešení odpadového hospodářství, podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu a také realizace projektů MAP. „Budeme velmi rádi, pokud se podaří uskutečnit reciproční cestu starostek a starostů ze SORP Písek k nám na Chomutovsko. Už cestou domů jsme přemýšleli, co bychom mohli u nás ukázat zajímavého“, sdělila manažerka DSO Chomutovsko Ing. Lenka Kynčilová.

Druhý den zástupci obcí navštívili město Písek, kde si vyslechli historii města a navštívili Vodní elektrárnu královského města Písku, nejstarší tohoto typu v Čechách. Dále byla na programu prohlídka Sladovny Písek, která byla založena za účelem potenciálu velkoryse zrekonstruované budovy písecké sladovny pro kulturní život v Písku.

Třetí den se nesl v duchu návštěvy obce Slabčice, kde se zástupcům obcí věnovala paní starostka Jana Patceltová, ta starostkám a starostům nejprve ukázala nedávno vybudované komunitní centrum. Na úplný závěr se přítomní přesunuli k hoře Tábor. Cestou minuli také léčivé kameny. Na hoře Tábor se účastníkům setkání hodně líbilo. Zaujala je i kuličková dráha.

fotofotofotofoto


SETKÁNÍ STAROSTŮ „CESTA PO ZNOJEMSKU“

Ve dnech 5.-7. září 2022 se uskutečnila cesta starostek a starostů našeho svazku obcí po znojemského regionu, v rámci projektu "Zkušenosti sousedů, zlepšení života občanů obcí II". Cílem cesty bylo poznání jiného regionu a získání inspirace v oblastech odpadového hospodářství, cestovního ruchu, revitalizace krajiny, ochrany přírody, zachování místní kultury, rozšíření společné propagace regionu a občanské vybavenosti. Jedná se již o třetí cestu, kterou organizuje pro starostky a starosty členských obcí kancelář svazku. Jednotlivé exkurze byly pro účastníky zdrojem nových informací, zkušeností a inspirace. Při návštěvě Louckého kláštera je zaujala novinka, která byla přidána od začátku turistické sezony 2022 do prohlídkového okruhu kláštera. Jedná se o výstavu obrazů, které skládali obyvatelé obce Miroslav ze 163 000 dílků puzzle. Vyobrazují celou Slovanskou epopej od autora původní předlohy Alfonse Muchy.

Zástupci obcí navštívili Národní park Podyjí, kterým je provedla průvodkyně Lena Kuchařová. Získali např. informace k ochranným pásmům v krajině, jak jsou stanovena v dokumentu Základní plán péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo. Jednotlivé exkurze byly pro účastníky zdrojem nových informací, zkušeností a inspirace. Při návštěvě Louckého kláštera je zaujala novinka, která byla přidána od začátku turistické sezony 2022 do prohlídkového okruhu kláštera. Jedná se o výstavu obrazů, které skládali obyvatelé obce Miroslav ze 163 000 dílků puzzle. Vyobrazují celou Slovanskou epopej od autora původní předlohy Alfonse Muchy.

MoravaPoddyjíLoucký klášterPoddyjí


STAROSTKY A STAROSTOVÉ ČLENSKÝCH OBCÍ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ CHOMUTOSKO NA CESTĚ PO BENEŠOVSKU SPOLEČNĚ PRAPAGOVALI REGION 

DSO Chomutovsko v rámci své činnosti navázal kontakt s několika partnerskými svazky obcí. V minulých letech navštívili náš region starostové obcí Benešovska z Mikroregionu Chopos a Příbramska z DSO ORP Příbram. Reciproční cesty po Benešovsku se zúčastnilo ve dnech 13. – 14.10.2021 třináct starostek a starostů zastupujících členské obce DSO Chomutovsko. Setkání starostů se uskutečnilo v obci Český Šternberk v Parkhotelu za účasti starostů obcí Benešovska. Starostové pokračovali ve vzájemné diskusi na téma plánování rozvoje regionu, zjištění opatření a aktivit, které mohou vést k úspěšnému rozvoji a propagaci regionu.

2denní program byl zaměřen především na cestovní ruch a odpadové hospodářství. Starostům byla umožněna návštěva hradu v Českém Šternberku. Dále rozhledny Špulka unikátního projektu a symbolu mikroregionu CHOPOS. Celý projekt Rozhledna Špulka s naučnou stezkou vznikl ve spolupráci 21 obcí a mnoha partnerů na vrchu Březák u Lbosína. A také kompostárny ve Struhařově, kterou využívají členské obce mikroregionu Chopos. Starostky a starostové diskutovali nad možnostmi svozu odpadů, podmínkami, dojezdovou vzdáleností mezi jednotlivými obcemi na území Chomutovska. I díky tomu bylo vyvoláno jednání s klíčovými hráči zabývajícími se odpadovým hospodářstvím na Chomutovsku, a to dne 26. 10. 2021 na setkání starostů v Křimově. Dalším diskutovaným tématem byla kůrovcová kalamita smrkových lesů, která těžce postihla Středočeský kraj a je výzvou, podívat se, jak by lesy měly vypadat v budoucnu. Současná generace stojí na prahu zcela nové tvářnosti české krajiny. Cílem společného setkání bylo sdílení dobré praxe a výměna zkušeností v oblastech životního prostředí, podpory podnikání a rozvoje služeb, rozvoje kultury a cestovního ruchu. Především pro nové starostky a starosty jsou takto získané informace velmi cenné.

Český ŠternberkČeský Šternberkkompostárna StruhařovCesta na Špulku


STAROSTKY A STAROSTOVÉ ČLENSKÝCH OBCÍ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ CHOMUTOVSKO NA CESTĚ PO PŘÍBRAMSKU SPOLEČNĚ PROPAGOVALI REGION

DSO Chomutovsko v rámci své činnosti navázal kontakt s několika partnerskými svazky obcí. V letošním roce navštívili náš region starostové obcí Příbramska z DSO ORP Příbram. Reciproční cesty po Příbramsku se zúčastnilo ve dnech 17. – 18.10.2019 čtrnáct starostů zastupujících členské obce DSO Chomutovsko. Setkání starostů se uskutečnilo ve městě Příbram v hotelu Belvedere za účasti hejtmanky Středočeského kraje pí. Jaroslavy Pokorné Jermanové a starostek a starostů obcí Příbramska. Starostové pokračovali ve vzájemné diskusi na téma plánování rozvoje regionu, zjištění opatření a aktivit, které mohou vést k úspěšnému rozvoji a propagaci regionu.

2denní program byl zaměřen především na hornictví. Starostové byli seznámeni s historií hornictví v Příbrami. Byla jim umožněna návštěva Hornického muzea v Příbrami. Cílem společného setkání bylo sdílení dobré praxe a výměna zkušeností v oblastech životního prostředí, podpory podnikání a rozvoje služeb, rozvoje kultury a cestovního ruchu. Především pro nové starostky a starosty jsou takto získané informace velmi cenné.

Hornické muzeum PříbramOrlíkHornické muzeum PříbramPříbram


POZVÁNKA DO SENÁTU

Přemysl Rabas, senátor za Chomutovsko zve zástupce obcí Dobrovolného svazku obcí do Senátu, a to 7. září do Valdštejnské zahrady, která ten den bude hostit poměrně velkou kulturní akci s vystoupením tří kapel a dalším programem. Senátor zúčastněné provede Valdštejnským palácem a seznámí je s tím, na čem v Senátu pracuje. Bude to další z příležitostí, jak sladit priority pro rozvoj Chomutovska. Sobotní program bude také věnován společné pracovní diskusi k rozvojovým tématům.

Senátor nabízí zástupcům obcí pomoc obcím při prosazování důležitých rozvojových témat na centrální úrovni, ať už jde o případné návrhy legislativních změn nebo například pomoc při jednání se zástupci ministerstev.

senátsenátsenátsenát


SPOLUPRÁCE A SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE STAROSTŮ POKRAČUJE 

V září roku 2018 se k nám do regionu přijeli podívat starostové ze Středočeského kraje, z Dobrovolného svazku obcí CHOPOS. Jezdí rádi navštěvovat různé oblasti Čech, Moravy a Slezska. Tentokrát si vybrali Chomutovsko a byli velmi příjemně překvapeni tím, jaké zajímavosti jsou k vidění v Krušných horách. Výlet do areálu povrchového dolu na Mostecku je zaujal natolik, že inspirovali k návštěvě Chomutovska další kolegy starosty z Příbramska.

LesnáLesnádůl


STAROSTOVÉ Z PODBOŘANSKA NAVŠTÍVILI TAKÉ CHOMUTOVSKO 

Další setkání starostů Podbořanska a Chomutovska proběhlo dne 13. 9. 2018. Zájem o setkání projevilo a celkem se zúčastnilo 15 kolegů z Podbořanska a 13 starostů našeho svazku.  Ne zcela všední program byl připraven ve spolupráci se Severočeskými doly, a.s. a starostou obce Březno.  Podařilo se zajistit návštěvu areálu dolů SD, a.s. přímo k obrovskému korečkovému rypadlu. Po obědě v obci Březno starostové měli čas na společné posezení a debatu o zkušenostech s činností v obci, zakončené degustací místních vín z nedalekého vinařství.

důldůlBřeznodůl


NÁVŠTĚVA NA PODBOŘANSKU 

Kolegové z Podbořanska přijeli ze setkání s hejtmanem Ústeckého kraje do Chomutova.Bylo to již druhé vzájemné setkání v tomto roce. O tom, že starostové obcí obou svazků mají zájem spolupracovat a mají o čem debatovat, svědčí návštěva na Podbořansku, kterou kancelář svazku připravila v rámci sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe ve spolupráci s tajemnicí svazku obcí Podbořansko.

Setkání s partnerským svazkem Podbořansko se konalo 22. 3. 2018 za účasti 11 starostů z Chomutovska. Program byl pro nás velmi zajímavý. Měli jsme možnost navštívit Zámek v Krásném dvoře. V dílně vitráží manželů Kantových v Lubenci neodolaly naše starostky, aby nevyzkoušely, jak je náročná a hlavně zajímavá tato práce. V neposlední řadě nás zaujal kostel svatého Jiljí, který ještě před pár lety figuroval na seznamu nejohroženějších sakrálních staveb plzeňské diecéze.  Dnes je z něho unikátní muzeum s expozicí o historii vitráží.

Poté následovala diskuse s kolegy starosty z Podbořanska. Kancelář našeho svazku mohla přinést zkušenosti s přípravou žádosti o dotaci na pořízení kompostérů pro občany. Starosty Podbořanska tato praxe zaujala a nyní připravili také žádost o dotaci, aby zájem občanů ve svých obcích uspokojili a podpořili tak kompostování jako nejlepší způsob likvidace bioodpadů.

Již během návštěvy Podbořanska vznikl nápad na podporu muzea vitráží formou finančního příspěvku na pořízení další okenní výplně v kostele Sv. Jiljí. Na valné hromadě svazku obcí Chomutovsko v Nezabylicích se starostové shodli na této podpoře muzea vitráží v Libyni. Částka 3 tisíce Kč vybraná od jednotlivých starostů bude při vhodné příležitosti předána zástupcům muzea.

Kostel Sv. Jiljídílna vitráží Lubenecdílna vitráží Lubenecdílna vitráží LubenecKostel Sv. JiljíKostel Sv. Jiljí

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2
1
3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
1
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Svátek

Dnes je 25.5.2024

Svátek má Viola

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Den Afriky
  • Mezinárodní den pohřešovaných dětí

Zítra má svátek Filip

Aktuální počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 11 °C
neděle 26. 5. déšť 21/11 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 21/13 °C
úterý 28. 5. déšť 21/12 °C

Výtvarná soutěž "Můj/Náš svět"

Ankety
obrázek