Navigace

Obsah

VZDĚLÁVACÍ CYKLUS

2016

školení účetnictví - foto 1školení účetnictví - foto 2školení účetnictví - foto 3

 

 

 

Kancelář Centra společných služeb organizuje pro zájemce z členských obcí vzdělávací cyklus, s využitím dotace z Fondu Ústeckého kraje. V roce 2016 se podařilo zorganizovat dvě školení, jedno z oblasti účetnictví obcí a druhé z oblasti poskytování povinných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 


2017

 školení veřejné zakázky - foto 2školení veřejné zakázky - foto 3školení VZMR

 

 

 

Starostové obcí projevili zájem o školení na téma veřejných zakázek. Podařilo se zajistit kvalitního lektora, Mgr. Dvořáka ze ČMÚD. Školení se konalo v Chomutově 15. 2. 2017. 

 


 

fotofoto2foto3

Témata na další pokračování vzdělávací cyklu byla zjištěna při návštěvách manažerek svazku v členských obcích. Zástupci obcí projevili zájem mj. o školení na téma spisová služba. Nejvíce obcí používá modul systému spisové služby KEO. Ve spolupráci se společností Alis byl připraven seminář, který se uskutečnil 10. 10. 2017 v Chomutově. Předvedení programu bylo přizpůsobeno jak pro obce, které tuto verzi spisové služby již používají, tak pro obce, které mají zájem produkt pořídit.

 


 

fotofoto1foto2

Vzdělávací cyklus pro obce Chomutovska pokračuje seminářem k aktuálnímu tématu ochrany osobních údajů, GDPR. Seminář pro starosty obcí a zástupce školských zařízení se uskutečnil v úterý 21. listopadu 2017 od 9:30 hod. na radnici v Chomutově, ve velké zasedací síni. Seminář se těšil velké účasti, zkušeného lektora si přišlo poslechnout 40 zájemců o tuto problematiku.

 


2018

fotofoto1foto2

Další seminář pro obce svazku Chomutovsko se konal 3. dubna 2018 na téma Rozpočtová skladba. Tentokrát v jiných prostorách - na Magistrátu města v ul. Zborovská. Jednalo se o akreditovaný seminář pro úředníky.

 


 

fotofoto1foto2

Vzdělávací cyklus pro obce Chomutovska pokračoval 5.4.2018 na téma Novela stavebního zákona účinná od 1.1.2018.
Akreditovaný seminář se konal tradičně na radnici v Chomutově, byl určený pro starosty, odborné pracovníky obcí.

 


 

fotofoto1foto2

 

Před nadcházejícími komunálními volbami si zástupci obcí vyžádali seminář na toto téma. Akreditovaný seminář se uskutečnil dne 19.6.2018.

 


 

 

Členské obce využívající pro svou práci CzechPOINT uvítali možnost zúčastnit se tohoto semináře dne 2.11.2018, který jim poskytl novinky a provedl praktickými příklady.

 


 

fotofoto1foto2

Rok 2018 uzavřel seminář na téma místní poplatky, který se konal 6.12.2018, ve kterém zkušený lektor provedl účastníky agendou poplatků.

 


2019

foto 1foto 2foto 3

Nový rok jsme zahájili dne 15. 1. 2019 seminářem na ožehavé téma elektroizace veřejných zakázek zprostředkované přes SMOČR.

 


foto 1foto 2foto 3

Vzdělávací cyklus pokračuje úspěšně i v tomto roce. Seminář k rozpočtové skladbě dne 21. 3. 2019, opět velmi kvalitně provedený, se těšil velkému zájmu obcí, včetně měst Jirkov a Chomutov.

 


foto 1foto 2foto 3

Velmi dobře hodnocený byl seminář ke správnímu řádu dne 9. 4, 2019. Se školitelem dojednáváme možnost provedení praktického školení k procvičení konkrétního příkladu správního řízení, např. vyhotovení rozhodnutí.

 


foto 1foto 2foto 3

Vzdělávací cyklus realizujeme podle aktuálních požadavků obcí. Ještě před prázdninami jsme zorganizovali seminář na téma Jak na základní registry s lektorkou Mgr. Idou Kárnou, a to dne 21. 6. 2019.

 


foto 1foto 2foto 3

Nový školní rok jsme začali seminářem s názvem Obce/školy/ příspěvkové organizace ve vztahu k GDPR, který se konal 1. října 2019 a přednášel Mgr. Vít Křížka. Seminář byl určený pro zástupce obcí a příspěvkových organizací, kteří mají na starosti agendu spojenou s GDPR. Zástupci se dozvěděli novinky v oblasti ochrany osobních údajů pomocí příkladů z praxe.

 


foto 1foto 2foto 3

Poslední seminář, který se nám podařilo zorganizovat v letošním roce na téma vidimace a legalizace lektorky Mgr. Idy Kárné měl velmi příznivý ohlas. Seminář se konal dne 15. 11. 2019.


2020

foto 1foto 2foto 3

Rok 2020 jsme zahájili seminářem k problematice zákona č. 106/1999 Sb., který opět lektoroval výborný Mgr. Vít Křížka.

 


foto 1foto 2foto 3

Následoval tradiční seminář k rozpočtové skladbě, a to 21. ledna 2020 s vynikajícím lektorem Ing. Martinem Tocauerem, který má vždy velkou účast.

 


foto 1foto 1foto 3

Další seminář na téma finanční kontrola proběhl 25. února 2020. Lektorku jsme vybrali na základě doporučení SMOČR a absolvování obdobného semináře kanceláří CSS.

 


foto 1foto 2foto 3

Realizace vzdělávacího cyklu pokračuje, s lektorem jsme dojednali seminář na téma: správní řízení – praktické příklady. Konkrétní dotazy získané od obcí jsme předali lektorovi, který připravil seminář podle požadavků obcí, seminář se uskutečnil 22. 9. 2020.