Navigace

Obsah

logo

Projekt: Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko komunikuje s veřejností přívětivě a moderně

Předmětem projektu je zavedení principů místní Agendy 21 do praxe DSO Chomutovsko (kategorie C) a zefektivnění komunikace s veřejností prostřednictvím Komunikační strategie svazku na období 4 let a zavedení nových/modernizací stávajících nástrojů komunikace – elektronické úřední desky pro 6 obcí svazku, modernizací webových stránek svazku. V rámci projektu dojde také k prohlubování znalostí a dovedností zaměstnanců svazku a jeho členských obcí v oblasti komunikačních a prezentačních dovedností.

V rámci projektu budou realizovány tedy tři klíčové aktivity, a to za účelem zvýšení kvality, transparentnosti a otevřenosti DSO Chomutovsko:

Termín realizace: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2023

Celkové způsobilé výdaje: 4 556 060,00 Kč