Navigace

Obsah

Spořice


                                                                  

Kontakt :       tel.: +420 474 621 721                                  
                       Lipová 201, 431 01 Spoříce                                              
                       e-mail: podatelna@obecsporice.cz                                                  
                       web: www.obecsporice.cz

 

Obec Spořice se nachází při potoce Hačka zhruba 3 km jihozápadně od Chomutova. Záchranný archeologický výzkum při stavbě dálnice D7 odkryl jihovýchodně od Spořic osídlení ze starší doby bronzové. Dále zachytil sídliště z halštatské a laténské kultury, ze které pochází kostrový hrob s osobními šperky. První písemná zmínka pochází z roku 1281 ze záznamů majetkových převodů řádu německý rytířů z Chomutova, k jehož panství patřily. Název obce je odvozen z osobního jména Spor ve významu „malý, sporý“ a přenesen na vesnici znamená „ves lidí Sporových“. 

Pamětihodnosti: