Navigace

Obsah

Místo  


                                                           

Kontakt: tel.: +420 474 658 197                                   Osady: Blahuňov, Místo, Vysoká Jedle
                č.p. 81, 431 58 Místo
                e-mail: obecmisto@seznam.cz  
                web: www.obec-misto.cz

Místo je obec, ležící na jižních svazích Krušných hor asi 11 km západně od Chomutova. Původní německý název vesnice Platz znamená louka nebo volný prostor. První sezónní osídlení v oblasti Místa vzniklo v souvislosti s těžbou rud asi 1000 let př. n. l. V blízkosti hradu bylo nalezeno sídliště knovízské kultury.  Z roku 1449 pochází zpráva o hosištejnském hamru na zpracování rud v Prunéřovském údolí. 

Pamětihodnosti:

Další sochy svaté Barbory a svaté Kateřiny, jejichž autorem byl pravděpodobně Ulrich Creutz, se nachází v chomutovském muzeu.


První písemná zmínka o vsi Blahuňov pochází z roku 1367, kdy je Blahuňov uváděn jako součást hasištejnského panství.
Řada drobných památek byla do Blahuňova a blízkého okolí přemístěna z vesnic, které na Chomutovsku zanikly v důsledku těžby uhlí. Mezi významné pamětihodnosti patří Krucifix (Současné umístění není známé), Socha sv. Jana Nepomuckého, Sloup se sousoším Piety, Venkovská usedlost čp. 16, Památkově chráněné usedlosti čp. 6 a 10 byly zbořeny a na jejich místě byly postaveny nové domy.

První písemná zmínka o Vysoké Jedli pochází z roku 1367. U vesnice se pokusně těžily menší krelelové žíly. 
Na návsi stojí jednoduchá kaple z roku 1840 a na jižním okraji vesnice barokní kříž s reliéfem svatého Floriána z roku 1747.