Navigace

Obsah

Bílence 


Bílence, kostel sv. Bartoloměje                                                   

Kontakt :       tel.: +420 776 781 681                                  Osady :      Bílence, Škrle, Voděrady
                       č.p. 45, 430 02 Chomutov                                                 
                       e-mail: starostka@bilence.cz                                      
                       web: www.bilence.cz

Obec Bílence leží 7,5 kilometru jihovýchodně od Chomutova v nadmořské výšce 262 m. Obcí protéká řeka Chomutovka. Počátky osídlení místního území sahají až do doby kamenné. O nejstarší historii víme velice málo. První dochovaná písemná zmínka o osadě Bílence pochází z roku 1355. Název obce je českého původu a byl odvozen z mužského osobního jména Bílen, tedy ves Bílenců.

Pamětihodnosti:
Kostel svatého Bartoloměje na návsi byl ve druhé polovině 15. století postaven jako kaple Hrobčických z Hrobčic a v první polovině 18. století barokně přestavěn.

Oppidum Škrle povýšil v roce 1341 opat oseckého kláštera se souhlasem krále Jana Lucemburského na město. Osadou procházely hlavní cesty z Chomutova do Prahy a z Mostu do Žatce. Na místě bývalé tvrze byl v 18. stoleté postaven barokní zámeček.

Voděrady - první písemná zmínka o osadě je z roku 1281.