Navigace

Obsah


PF 2022

Vážení obchodní partneři,

dovolte, abychom Vám poděkovali za spolupráci v uplynulém roce a do roku nového Vám popřáli hodně spokojenosti a úspěchů a zároveň také prožití klidných a šťastných vánočních svátků.

Ať spokojenost a štěstí jsou po celý rok 2022 nablízku Vám všem.

Těšíme se na viděnou v novém roce.

Za kancelář Svazku

Ing. Lenka Kynčilová a Gabriela Rousková

PF 2022


NÁZOROVÝ PRŮZKUM: „Jak funguje a komunikuje Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko“?

Náš Svazek, jehož posláním je systematický a efektivní rozvoj území, ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí a spolupráce v oblastech, které jsou pro rozvoj obcí klíčové, připravil ve spolupráci se společností M. C. Triton krátký, strukturovaný dotazník, o jehož vyplnění bychom Vás rádi požádali na tomto odkazu: https://www.survio.com/survey/d/dsochomutovsko

Dotazník je zcela anonymní a vyplnit ho můžete až do 24.10.2021.

Děkujeme za Váš čas a ochotu dotazník vyplnit.

Kancelář svazku obcí Chomutovsko

 


Informační zpravodaj č. 11

Vážení a milí čtenáři a čtenářky,

jsem ráda, že mám tu čest jménem obce Pesvice Vás pozvat ke čtení tohoto informačního zpravodaje Dobrovolného svazku obcí Chomutovska.

Dovolte mi, abych se i já, starostka obce Pesvice, podělila o několik postřehů týkajících se Svazku.

Více informací naleznete uvnitř zpravodaje č. 11.

S pozdravem Marie Žovínová, starostka obce Pesvice 

foto


Pět lidí získalo Cenu hejtmana za výjimečné zásluhy

Pět kategorií, pět nových nositelů Cen hejtmana Ústeckého kraje. Udělovaly se v tomto týdnu v krajském městě, a to v oblastech regionální rozvoj, věda a výzkum, kultura, sport a sociální a zdravotní oblast, včetně záchrany lidského života. Návrh na udělení ceny může předložit občan, skupiny občanů, právnické osoby se sídlem na území Ústeckého kraje a jiné subjekty působící na území kraje. O udělení rozhodují krajští zastupitelé.

 

Ceny hejtmana Ústeckého kraje za výjimečné občanské zásluhy o rozvoj kraje se letos udělovaly již podesáté. Slavnostní předání proběhlo v prostorách Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem za přítomnosti představitelů kraje a dalších významných osobností. Ceny všem oceněným laureátům předal osobně hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, který neskrýval obdiv k práci všech oceněných: „Všichni jste odvedli nesmírně záslužnou práci a jste obrovským přínosem pro náš region. Za to vám patří nejen toto ocenění, ale velké díky a uznání nás všech. Jsem nesmírně rád, že žijete a působíte právě v Ústeckém kraji,“ uvedl ve své úvodní řeči hejtman Schiller.

foto

V oblasti regionálního rozvoje byla oceněna Ing. Lenka Kynčilová, manažerka Dobrovolného svazku obcí (DSO) Chomutovsko, za své významné přičinění pro dvacet pět obcí správního obvodu svazku. Lenka Kynčilová věnovala téměř celý svůj profesní život práci pro obec a rozvoj regionu – byla projektovou manažerkou statutárního města Chomutov, pracovala na Městském úřadě v Klášterci nad Ohří, také na Ministerstvu pro místní rozvoj, a svou aktivitou výrazně přispěla k propagaci celého regionu.

foto

Medailonek ke shlédnutí:

https://youtu.be/TAa_kPTo7eM

V kategorii věda a výzkum byl oceněn doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc., který dlouhodobě realizuje vědecko-výzkumnou činnost související s geografií životního prostředí, proměnami sídelních systémů a teorií a metodologií geografie s aplikacemi v regionu Ústeckého kraje.

 

V kategorii sportu byl oceněn Mgr. Milan Chrobák z Loun. Milan Chrobák je reprezentačním trenérem cyklistiky a profesně směřuje a vede mladé talenty na cestě za jejich sportovními úspěchy.

 

Oceněným v oblasti kultury se stal Michael Lichtenstein, který působí od roku 2004 jako předseda Federace židovských obcí. Lichtenstein se velkou měrou zapříčinil o opravy židovských památek na území Ústeckého kraje, čímž se zasloužil také o zvýšení turistického ruchu a celkového povědomí o regionu.

 

Za oblast sociální a zdravotní, včetně záchrany lidského života, byla oceněna Mgr. Dana Vaculíková, která se významně podílela na zvládnutí první vlny šíření epidemie covid-19. Dana Vaculíková připravovala covidové režimy, covidové jednotky, jednotky intenzivní péče a odběrová místa. Velkou iniciativu projevila také při zakládání vakcinačních center.

 


Spolupráce svazků obcí funguje, pomoc nabídnutá v tíživé situaci

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko pomohl bouří poničené obci Stebno na Podbořansku

Obce Chomutovska zareagovaly téměř okamžitě na hrozivou situaci v obci Stebno na Podbořansku, kde podobně jako na Jižní Moravě dne 24. června 2021 řádila ničivá vichřice.

Rozhodly se věnovat finanční dar obci Stebno, části města Kryry, ve výši 170 tisíc Kč.

„Ihned druhý den ráno po ničivých událostech na Moravě a Podbořansku se obrátil na manažerku Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko starosta Miloš Pavlík z Údlic s návrhem pomoci postiženým obcím. Oslovili jsme všechny starostky a starosty členských obcí svazku, a ti zareagovali všichni kladně. Byli ochotni okamžitě poskytnout dar ve výši 5-20 tisíc Kč. Někteří již poskytli pomoc samostatně obcím na Moravu, ale i obci Stebno, resp. Blatno na Podbořansku. Vzhledem k tomu, že s Podbořanskem máme kontakty již od roku 2017, začali jsme hledat co nejschůdnější řešení, jak pomoci blízkým sousedům“ vysvětluje Ing. Lenka Kynčilová, manažerka Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko.

Organizace celé věci se ujala kancelář svazku. Bylo rozhodnuto, že finanční dar svazku bude směřovat do obce Stebno. Podařilo se přímo kontaktovat pana Miroslava Brdu, starostu města Kryry, jehož částí je i obec Stebno. Manažerky kanceláře připravily návrh darovacích smluv, svolaly mimořádné jednání rady svazku z důvodu schválení rozpočtového opatření na základě, kterého lze finanční prostředky vydat z rozpočtu svazku na daný účel.

Na základě darovacích smluv jednotlivé obce složily finanční částku na účet Svazku, a pak už byla celá částka 170 tisíc Kč poskytnuta městu Kryry. Pan starosta s díky dar pro obec Stebno přijal.

Obce ve svazku pracují na mnoha společných projektech. Starostky a starostové se setkávají na akcích, které kancelář svazku organizuje. A setkávají se také s kolegy z podobných svazků obcí, vyměňují si cenné rady a zkušenosti, a také proto ani na chvíli neváhali postižené obci přispěchat na pomoc.

foto

 


INTERAKTIVNÍ MAPA

na které jsou umístěny body zájmu z obou projektů, nabízí celou škálu dalších možností. Plánujete výlet s dětmi? Vyberte si zajímavá místa pro sportovní vyžití. Máte rádi historii železnic? Na Chomutovsku najdete hned několik unikátních míst, která stojí za to, abyste je navštívili. Milovníci dávné historie si přijdou také na své.

Vyzkoušejte mapu kliknutím:-)

mapa


Informační zpravodaj č. 10.

Vážení spoluobčané, čtenáři našeho „Informačního zpravodaje svazku obcí Chomutovska“.

Byl jsem poctěn tím, že mám do tohoto čísla napsat pár úvodních slov. Doufám, že Vás nebudu příliš nudit a unavovat a zkusím Vás seznámit s mými pocity a zkušenostmi předsedy DSO. Tuto pozici vykonávám od ledna 2019 a bohužel nás po velkou dobu mého předsednictví pronásleduje Covid, který už asi není ani 19, ale možná 34. I přes tuto nemilou dobu s virem, který je stále kolem nás, mi přináší moje činnost v DSO velký počet pozitivních a milých zážitků a prožitků.

Milan Märc, předseda svazku

 

Více informací ve Zpravodaji níže:

IIZ


Pomoc seniorům při registraci na očkování proti covid-19.

Chomutov, 27. ledna 2021 – Od 15. ledna mají obyvatelé České republiky, kteří jsou starší 80 let, možnost přihlásit se na očkování proti covid-19. Město Chomutov se rozhodlo, že seniorům s registrací pomůže. „Seniorům, kteří nemají chytrý telefon nebo počítač, pomohou s registrací naše sociální pracovnice,“ řekl náměstek primátora Milan Märc.

Přihlášení na očkování proti covid-19 v Centrálním rezervačním systému probíhá ve dvou krocích, přičemž první krok je registrace a druhý samotná rezervace konkrétního termínu očkování. Veškeré potřebné informace a postupy si občané mohou přečíst na stránkách www.mzcr.cz . Pro občany, kteří nejsou sami schopni rezervaci vyřídit, nebo si nejsou čímkoliv jisti, město zřídilo telefonní číslo 474 637 164. Sociální pracovnice na této lince dotyčným poradí, jak se mají registrovat nebo se dostaví na úřad, kde s nimi úředníci celé přihlášení provedou.

Na telefonní číslo je možné se dovolat od pondělí do čtvrtka v čase 8:00 – 15:00, nebo v pátek od 8:00 do 13:00.


Další pomoc nemocnici v chomutově je na cestě

Obce Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko společně se senátorem za Chomutovsko MVDr. Přemyslem Rabasem opět pomáhají chomutovské nemocnici. Již na jaře zareagovaly na opravdu složitou situaci v souvislosti s první vlnou pandemie Covid- 19 a věnovaly finanční dar Krajské zdravotní, a. s, - Nemocnici Chomutov o. z. ve výši 365 tisíc Kč na pořízení potřebných přístrojů. 

Dnes je situace velmi vážná a nemocnice podstupují těžkou zkoušku v péči o rostoucí počty Covid pozitivních pacientů. Požadavky na vybavení nemocnic odpovídající přístrojovou technikou stoupají. Nemocnice opětovně požádala starostky a starosty o pomoc při pořízení dalších dvou tzv. vysoko průtokových oxygenátorů. Jsme velmi rádi, že se k akci našich obcí připojil finančním příspěvkem i senátor za Chomutovsko MVDr. Přemysl Rabas.

Pořízený přístroj slouží k zabezpečení vysoké dávky O2 se zajištěním malého tlaku v dýchacích cestách. Je velmi přínosný pro pacienty s tímto onemocněním, protože z velké části umožní překlenout období nedostatku kyslíku a není nutné invazivní zajištění dýchacích cest a napojení na umělou plicní ventilaci, která s sebou nese četná rizika pro pacienta. Bohužel pacientů přibývá a v nemocnici je těchto přístrojů nedostatek.

Naše obce opět nenechaly chomutovskou nemocnici ve štychu a pořídily další dva přístroje, které pomohou zajistit šetrnou, neinvazivní péči o pacienty. Rada svazku a město Chomutov schválili v minulém týdnu nákup přístrojů. Máme zprávu z nemocnice, že oba přístroje jsou již zapojeny a naplno využívány. Což je v této chvíli dobrá zpráva, ačkoli bychom si jistě všichni přáli, aby raději tato potřeba nevznikla.

foto 1Předání daru dne 9. 6. 2020

 


Informační zpravodaj č. 9

Dovolte nám, slovy paní starostky Ing. Lenky Štelcichové z Hory sv. Šebestiána, pozvat Vás ke čtení již devátého čísla „Informačního zpravodaje Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko“. Jedná se již o druhé číslo v roce 2020, které bude jako vždy plné informací o dění v našem okolí a především o činnosti svazku. Věříme, že i v dnešní nelehké době přinese počteníčko trochu potěchy na duši a přesměrování svých myšlenek na pozitivní zprávy, kterých, jak všichni víme, není nikdy dost.

Celý informační zpravodaj č. 9 naleznete zde:

o-svazku/informacni-zpravodaj/

Zpravodaj č. 9


Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko pomáhá místní nemocnici

Obce Chomutovska zareagovaly na situaci v době největší zátěže v souvislosti s pandemií COVID-19 a rozhodly se věnovat finanční dar Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Chomutov, o. z., ve výši 365 tisíc Kč na pořízení potřebných přístrojů. K samotnému předání přístrojů došlo v úterý 9. června 2020 v chomutovské nemocnici.

„Vše spustil nápad pana Hynka Bošiny z Křimova, který nabídl částku 20 tisíc Kč na vybavení nemocnice v Chomutově a oslovil pana starostu Křimova, Milana Váňu. Slovo dalo slovo, a když na oslovení dalších starostů a starostek ze svazku starostou Málkova Josefem Egermanem reagovali všichni kladně a byli ochotni okamžitě poskytnout dar ve výši 5–20 tisíc Kč, začali jsme hledat co nejschůdnější řešení,“ vysvětluje Ing. Lenka Kynčilová, manažerka Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko.

Organizace celé věci se ujala kancelář svazku. Připravila návrh darovacích smluv a společně s nemocnicí vyjednala samotný nákup zařízení prostřednictvím existující nadace. Byl to nejrychlejší možný způsob, jak zajistit nákup potřebných přístrojů, které budou poskytovat pacientům co nejkvalitnější péči, přímo do chomutovské nemocnice.

Na základě darovacích smluv jednotlivé obce složily finanční částku na účet svazku a pak už celá částka 365 tisíc Kč byla poskytnuta chomutovskému dětskému nadačnímu fondu, aby nákup byl zrealizován. Nemocnice má nyní k potřebnému využití dva ventilátory, které umožní poskytnout pacientům tzv. neinvazivní ventilaci.

Obce ve svazku pracují na mnoha projektech, pravidelně se setkávají starostky a starostové na akcích, které kancelář svazku organizuje. Jsou vstřícní, pokud mají poskytnout radu kolegovi, když nastane situace, pro kterou starosta již zná řešení. Jak celé shrnula paní starostka obce Bílence Mgr. Petra Kubániková: „To, že jsme fajn parta zástupců obcí díky společným setkáváním prostřednictvím našeho svazku, vím již dlouho, bonus je, že jsme se dokázali tak rychle zaktivizovat pro dobrou věc.“

fotofoto1

 


Soutěž Krušnohorská NEJ - projekt INFOTABULE

Náš projekt INFOTABULE je nominován do soutěže Krušnohorská NEJ jako novinka v oblasti turismu a cestování v Krušných horách.

A proto vás chceme požádat HLASUJTE pro něj, a to nejpozději do konce měsíce srpna.
www.survio.com/survey/d/L2K9P0E9G0D5R1X4U

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

Předem děkujeme za váš hlas.

foto

 

 


Výstava NEJ CHOMUTOVSKA

 

Rádi bychom Vám online zprostředkovali zajímavou výstavu, která je momentálně instalována v kostele sv. Kateřiny, jenž je nyní pro veřejnost uzavřen. Pojďte se s námi nyní dozvědět mnoho zajímavostí a poznat, jak krásný je náš region!

Vážení návštěvníci, otevíráme pro Vás malou „ochutnávku“ toho, co lze objevit v obcích a městech Chomutovska. Velkoplošné panely, vytvořené Dobrovolným svazkem obcí Chomutovsko (DSO Chomutovsko), zajímavými otázkami upozorňují na přírodní i historické unikáty v našem okolí.

Zkrácenou verzi těchto panelů si můžete prohlédnout na webu Oblastního muzea v Chomutově:

https://www.muzeumchomutov.cz/vystavy-a-expozice/zpravy-muzea/nej-chomutovska-to-nejzajimavejsi-z-obci-naseho-regionu-607cs.html

nebo na našich FB stránkách:

https://www.facebook.com/Chomutovsko/

kde každý den zveřejňujeme jednu obec. 

Pokud Vás sluníčko vyláká ven,  najdete tyto panely také přímo v jednotlivých obcích Chomutovska. Orientaci Vám usnadní mapa s vyznačenými body, zobrazená vždy na každém z panelů.

Věříme, že na panelech najdete informace zatím nepoznané a bude Vás lákat objevit je i na místě:-)

 

plakát


Starostky a starostové obcí Chomutovska představili společný projekt v kostele sv. Kateřiny v Chomutově


Chomutov 3.12.2019

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko funguje o něco málo déle než 3 roky. Starostky a starostové z 25 obcí Chomutovska si vzájemně předávají zkušenosti a pracují na společných projektech, které by bylo obtížné realizovat obcemi jednotlivě a které přinášejí výhody pro celý region.

V kanceláři svazku zajišťují manažerky žádosti o dotaci, poskytují obcím poradenství v oblasti samosprávy, ale i státní správy, v oblasti ochrany osobních údajů, pořádají školení atp. Pomohly zrealizovat pro několik obcí, včetně měst Chomutov a Jirkov, pořízení kompostérů pro občany. Dotaci se podařilo získat již ve dvou vlnách.

Pro seznámení veřejnosti s výsledkem dalšího projektu svazku zaměřeného na propagaci Chomutovska uspořádal svazek vernisáž prezentace Informačních tabulí obcí Chomutovska. Akce se konala 3. prosince 2019 v kostele sv. Kateřiny v Chomutově, kde se sešli starostové a starostky obcí svazku a odborníci, kteří velmi pomohli při přípravě projektu. Zvláštní poděkování patří Oblastnímu muzeu v Chomutově.

 

foto

Dojem z instalace tabulí v nádherném prostoru kostela sv. Kateřiny byl natolik působivý, že všichni podpořili nápad pana senátora MVDr. Přemysla Rabase, aby soubor zůstal ucelený a v obcích byl prezentován formou putovní výstavy. Všichni, kdo se na vernisáž přišli podívat, se shodli na tom, že je soubor informačních tabulí ojedinělý a měl by být jako celek zachován, jak potvrdil i pan primátor města Chomutov, JUDr. Marek Hrabáč.

foto1foto2

Všechny obce svazku jsou na tabulích prezentovány fotografiemi v tzv. „filmovém pásu“. Každá tabule je zvláštní pro konkrétní obec, věnuje se největším zajímavostem v obci, přírodním památkám, kulturním památkám anebo dalším, jako jsou sportovní zařízení apod. Společnou jednotící linku na všech tabulích však představuje otázka vztahující se k určité figuře ze znaku obce. „Na tuto myšlenku nás přivedla paní starosta z obce Bílence, Mgr. Petra Kubániková.  Ve znaku je zobrazena dýka. Proč tomu tak je? Pokud chcete zjistit odpověď, navštivte obec Bílence, kde před budovou obecního úřadu tabuli naleznete.“ uvedla Ing. Lenka Kynčilová, manažerka svazku. Na stejné tabuli se ale návštěvník dozví další zajímavosti a na mapě může vyhledat všechny obce, kde jsou tabule z projektu umístěny, a vyzkoušet tak své znalosti o Chomutovsku.

foto 3foto4

Připravujeme interaktivní formu mapy pro naše webové stránky a věříme, že v další etapě projektu se podaří připravit tabule ve všech členských obcích svazku. Pomyslnou třešinkou na projektu bude osazení tabulí čipem pro projekt LifeisSkill.

foto5foto 6


 

VERNISÁŽ - NEJ CHOMUTOVSKA


Vážení fanoušci Chomutovska,

srdečně vás zveme na vernisáž - prezentaci projektu „Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na Chomutovsku - INFOTABULE“.

V úterý 3. prosince 2019 od 10:00 hodin v kostele sv. Kateřiny na Náměstí 1. Máje v Chomutově /vchod z náměstí/.

Jsme velmi potěšeni, že vám můžeme, na jednom místě, prezentovat výsledek našeho projektu k propagaci Chomutovska.

Těšíme se na vás.
DSO Chomutovsko

pozvánka


 

 

 

Starostky a starostové členských obcí Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko na cestě po Příbramsku společně propagovali region


DSO Chomutovsko v rámci své činnosti navázal kontakt s několika partnerskými svazky obcí. V letošním roce navštívili náš region starostové obcí Příbramska z DSO ORP Příbram. Reciproční cesty po Příbramsku se zúčastnilo ve dnech 17. – 18.10.2019 čtrnáct starostů zastupujících členské obce DSO Chomutovsko.

foto

 

Setkání starostů se uskutečnilo ve městě Příbram v hotelu Belvedere za účasti hejtmanky Středočeského kraje pí. Jaroslavy Pokorné Jermanové a starostek a starostů obcí Příbramska. Starostové pokračovali ve vzájemné diskusi na téma plánování rozvoje regionu, zjištění opatření a aktivit, které mohou vést k úspěšnému rozvoji a propagaci regionu.

foto1foto2

„2denní program byl zaměřen především na hornictví. Starostové byli seznámeni s historií hornictví v Příbrami. Byla jim umožněna návštěva Hornického muzea v Příbrami. Cílem společného setkání bylo sdílení dobré praxe a výměna zkušeností v oblastech životního prostředí, podpory podnikání a rozvoje služeb, rozvoje kultury a cestovního ruchu. Především pro nové starostky a starosty jsou takto získané informace velmi cenné“, sdělila manažerka DSO Chomutovsko Ing. Lenka Kynčilová.

fotofoto1

foto2

„Projekt podpořen Ústeckým krajem“

„Hrazeno z dotace č. 19/SML3017/SoPD/SPRP“

logo


 

 

 

 

PODPOŘILI JSME MÍSTNÍ PROJEKT LIFE IS SKILL


foto

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko a Destinační agentura Dolní Poohří se spojily se společností Life is Skill, jejímž úkolem je dostat děti ven a přimět je pozorně vnímat svět kolem sebe. Svou budoucí spolupráci stvrdily všechny tři subjekty podpisem memoranda, jež dokládá navázání vzájemné spolupráce a podpory při aktivitách vedoucích k propagaci turismu v regionu Dolní Poohří s důrazem na mladé lidi a děti. „Jedním z prostředků propagace turisticky atraktivních míst je projekt společnosti Life is Skill, který nás velmi zaujal, a proto bychom byli rádi nápomocni při šíření jeho základní myšlenky – zvednout děti od počítačů a dostat je do přírody,“ prozradila manažerka svazku obcí Lenka Kynčilová.

foto1

Projekt Life is Skill je nejen hra, ale i životní styl. Řeší problematiku zapojení školních dětí a mládeže do mimoškolních volnočasových aktivit za využití moderních technologií. Snaží se motivovat děti a mládež ke sportu, k aktivitám v přírodě a dalším sociálním interakcím. „Děti proměňují své aktivity v bodíky a poměřují se, kdo z nich dokáže nasbírat bodů více a žít aktivnějším životem. Abychom děti motivovali k aktivitám, využíváme jejich oblíbených hraček, mobilních telefonů a virtuálního světa. Ve svém důsledku ale hra děti přivede z virtuálního světa do toho skutečného, na sportoviště, do přírody, do společnosti,“ uvedl ředitel společnosti Life is Skill Petr Káš.

foto2

Dobrovolný svazek obcí sdružuje všechny obce ze správního obvodu Chomutov, celkem tedy 25 obcí včetně měst Chomutova a Jirkova. „Cílem svazku jsou zejména aktivity zaměřené na rozvoj našeho území, jsem proto rád, že jsme si pro spolupráci vybrali právě projekt Life is Skill, jehož prostřednictvím nabídneme dětem nový pohled na náš kraj a zároveň ho skvěle zpropagujeme,“ přiblížil předseda svazku a náměstek primátora města Chomutova Milan Märc.
foto4
Svazek obcí Chomutovsko se ale zabývá také ochranou a prosazováním společných zájmů členských obcí a spoluprací obcí např. v oblastech cestovního ruchu, školství, sociální péče, ochrany veřejného pořádku a životního prostředí, odstraňování komunálního odpadu, podpory podnikání a služeb, zajištění dopravní obslužnosti nebo pomoci při správě majetku členských obcí a tím plní vizi HORY – DOLY, Chomutovsko – region nečekaných možností,“ doplnila Kynčilová.

 

Novinky

27.01.2022

Rada Svazku 1/2022

Schůze rady svazku se bude konat dne 27. ledna 2022 v kanceláři Svazku od 11:00 hod.

Detail

01.01.2022 - 31.12.2022

.

Kalendář akcí 2022

Kalendář kulturních a společenských akcí 2022.

Obec Strupčice

08.02.2022

foto

Valná hromada 1/2022

Jednání valné hromady Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko se bude konat v úterý dne 8. února 2022 od 10:00 hodin v kulturním domě ve Strupčicích.

Detail

17.03.2022

Kontrolní komise 1/2022

Schůze kontrolní komise svazku obcí se bude konat dne 17. března 2022 od 9:00 hodin v kanceláři svazku v Chomutově.

Detail

20.10.2021 - 30.06.2022

Divadelní sezóna 2021-2022

rezervace vstupenek na OÚ, tel. 474 626 858, nebo emailem ucetni@cernovice-ulk.cz.

Obec Černovice