Navigace

Obsah

Archiv akcí

Omezit výpis akcí na


Datum konání: calendar calendar

první předchozí
ze 3
poslední

logo
22. 6. 2021 začátek od 09:00
Místo konání: Blatno
Komise MA21 1/2021
Schůze komise místní agendy 21 se bude konat dne 22. června 2021 od 9:00 h. celý text

Setkání starostů 1/2021 1
8. 6. 2021 začátek od 10:00
Místo konání: Všehrdy

Bezbariérový vstup na akci

Setkání starostů 1/2021
Setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko se bude konat v úterý dne 8. června 2021 od 10:00 hodin ve Všehrdech. celý text

Rada Svazku 5/2021 1
8. 6. 2021 začátek od 08:30
Místo konání: Všehrdy
Rada Svazku 5/2021
Schůze rady svazku se bude konat dne 8. června 2021 ve Všehrdech od 8:30 h. celý text

Rada Svazku 4/2021 1
14. 5. 2021 začátek od 10:00
Místo konání: Kancelář DSO Chomutovsko
Rada Svazku 4/2021
Schůze rady svazku se bude konat per rollam dne 14. května 2021.
celý text

foto
30. 4. 2021 začátek od 10:00
Místo konání: Březno
Valná hromada 1/2021
Jednání valné hromady Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko se bude konat v pátek dne 30. dubna 2021 od 10:00 hodin v Březně. celý text

27. 4. 2021 začátek od 09:00
Místo konání: ONLINE
Termín: 27.4.2021
Rozsah semináře: 5 h
Lektor: Mgr. Ida Kárná
Seminář se bude konat online prostřednictvím kanálu Teams.
Doba konání: od 9:00 hodin do 14:00 hodin.
Pro účastníky je seminář zpoplatněn – 1 osoba/2 000 Kč.
celý text

Rada Svazku 3/2021 1
17. 3. 2021 začátek od 11:00
Místo konání: Blatno
Rada Svazku 3/2021
Schůze rady svazku se bude konat per rollam dne 17. března 2021.
Program:
1. Chomutovsko, kompostéry pro občany – 3, rozhodnutí zadavatele VZ
2. Infotabule II – financování, úprava mobilní aplikace
3. Projekt EÚD – MA 21
4. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2021

celý text

radnice
3. 12. 2020 začátek od 10:00, délka 240 minut
Místo konání: Chomutov radnice

Bezbariérový vstup na akci

Valná hromada 4/2020
Jednání valné hromady Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko se bude konat v Chomutově ve čtvrtek dne 3. prosince od 10:00 hodin. celý text

15. 10. 2020 začátek od 09:00
Místo konání: Chomutov, radnice
Uspořádali jsme pro vás setkání účetních, administrativních pracovnic, kde byste si mohli popovídat a vyměnit zkušenosti, jak to kde funguje, příp. se mezi sebou poradit. Program bude volný, budete mít prostor mezi sebou si popovídat a vyměnit zkušenosti, jak to kde funguje, příp. se mezi sebou poradit. celý text

Zkušenosti sousedů, jak zlepšit život občanů obcí 1
24. 9. 2020 - 25. 9. 2020 začátek od 10:00
Místo konání: Český Šternberk
Reciproční návštěva našich starostů v Českém Šternberku se bude konat ve dnech 24. - 25. 9. 2020. Cílem společného setkání je především předávání přímých zkušeností z praxe, výměna zkušeností v oblastech životního prostředí/odpady - skládkování, kompostování, boj se suchem), cestovního ruchu (podpora turismu v regionu, propagace), hledání nových inovativních řešení v těchto oblastech. Dalším cílem projektu je propagace regionu Chomutovska. celý text

22. 9. 2020 začátek od 09:00
Místo konání: Chomutov radnice
Na seminář jsme zajistili výborného lektora Mgr. Víta Křížku, kterého mnozí z vás již mohli poznat na některém z našich předchozích seminářů (např. GDPR, 106/99). Vzhledem k složitosti a obsáhlosti témat bude tentokrát školit i se svou kolegyní JUDr. Kuckirovou.

Obsah semináře:
- správní řád (9:00 - 11:00)
- právní ochrana dřevin (11:00 - 12:00)
- pozemní komunikace (12:00 - 13:00)

Správnímu řádu bychom se věnovali cca 2 hodiny, poté hodinu kácení dřevin a hodinu pozemním komunikacím. Očekáváme ovšem, že každé téma se může protáhnout, protože v podstatně každé by mohlo být na samostatné školení, tudíž počítejte pro jistotu se školením do 14:00.
Zjišťovali jsme přímo u vás, co vás „trápí“ u této problematiky. Všechny dotazy jsme předali lektorům. Konkrétní odpovědi budou zařazeny do programu semináře.
celý text

kostel
10. 9. 2020 začátek od 10:00
Místo konání: Kalek
Valná hromada 3/2020
Jednání valné hromady Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko se bude konat v Kalku ve čtvrtek dne 10. září od 10:00 hodin. celý text

Kalek
10. 9. 2020 začátek od 09:00
Místo konání: Kalek
Rada Svazku 6/2020
Schůze rady svazku se bude konat v Kalku, dne 10. září 2020 od 9:00 hodin. celý text

29. 7. 2020 začátek od 09:00
Místo konání: Kancelář DSO Chomutovsko
Rada Svazku 5/2020
Schůze rady svazku se bude konat v kanceláři svazku, Táboritská 115, Chomutov dne 29. července 2020 od 9:00 hodin. celý text

Kostel sv. Václava
4. 6. 2020 začátek od 10:00
Místo konání: Výsluní

Bezbariérový vstup na akci

Valná hromada 2/2020
Jednání valné hromady Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko se bude konat ve Výsluní ve středu dne 4. června od 10:00 hodin. celý text

Rada Svazku 4/2020 1
4. 6. 2020 začátek od 09:00
Místo konání: Výsluní
Rada Svazku 1/2020
Schůze rady svazku se bude konat ve Výsluní, budově obecního úřadu, dne 4. června 2020 od 9:00 hodin. celý text

plakát
7. 3. 2020 - 28. 3. 2020 začátek od 10:00
Místo konání: Kostel sv. Kateřiny
Výstava prezentuje řadu zcela nových informačních panelů, zasvěcených jednotlivým obcím našeho regionu. Výstavu je možné shlédnout v otevírací době muzea po vyžádání průvodce v muzeu na radnici.
Výstava bude otevřena 7. 3. a potrvá do 28. 3. 2020. celý text

25. 2. 2020 začátek od 09:00
Místo konání: Chomutov radnice
Kancelář svazku obcí Chomutovsko pro vás připravila odborný seminář, tentokrát na téma Aplikace zákona o finanční kontrole na obce. Podařilo se nám zajistit lektorku Mgr. Andreu Vuongovou, jejíž seminář jsme osobně za svazek absolvovali, a proto ho chceme nabídnout i vám.
Dne 1. ledna 2020 nabyde účinnost novela zákona o finanční kontrole č. 126/2019 Sb. Novela sebou přináší zásadní změny především pro dobrovolné svazky obcí. Dobrovolné svazky obcí musí mimo jiné nově zavést systém finanční kontroly v souladu se zákonem a plnit vykazovací povinnosti vůči ministerstvu financí. Všechny novinky vyplývající pro dobrovolné svazky obcí v rámci školení představí lektorka, která se přímo podílela na přípravě legislativních změn.

Obsah semináře:

1. Aplikace zákona o finanční kontrole na dobrovolné svazky obcí – rozsah povinností a výjimky
2. Zavedení systému finanční kontroly
3. Základní principy finanční kontroly (3E, přiměřenost, kontrola 4 očí)
4. Veřejnosprávní kontrola, kterou vykonává DSO
5. Vnitřní kontrolní systém DSO
• řídicí a kontrolní mechanismy
• schvalovací procesy řídicí kontroly u výdajových a příjmových operací
• průběžná a následná řídicí kontrola
• interní audit
6. Vykazování zpráv o výsledcích finančních kontrol
7. Vykazování závažných zjištění

Seminář není akreditován. celý text

13. 2. 2020 začátek od 10:00
Místo konání: Pesvice

Bezbariérový vstup na akci

Valná hromada 1/2020
Jednání valné hromady Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko se bude konat v Pesvicích ve čtvrtek dne 13. února od 10:00 hodin. celý text

23. 1. 2020 začátek od 10:00
Místo konání: Kancelář DSO Chomutovsko
Rada Svazku 1/2020
Schůze rady svazku se bude konat v kanceláři svazku, Táboritská 115, Chomutov dne 23. ledna 2020 od 10:00 hodin. celý text

21. 1. 2020 začátek od 09:00
Místo konání: Magistrát města Chomutov
Dále jsme pro vás připravili jako každým rokem seminář na téma rozpočtová skladba 2020. Seminář se uskuteční dne 21. ledna 2020 a přednášet bude Ing. Martin Tocauer, ze společnosti Obec účtuje, který seminář obohacuje mnoha příklady z praxe.

Rámcový obsah seminář:
9.00-11:00 Novela Vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, obecně problematika rozpočtové skladby, aktuality k rozpočtovému procesu
11:00-11.30 přestávka
11.00-12.30 Obsahové vysvětlení a procvičení nejčastěji používaných položek rozpočtové skladby (druhové třídění)
12.30-13.15 Obsahové vysvětlení a procvičení ostatních třídění rozpočtové skladby
13.15-13.40 Výkaz o plnění rozpočtu, vazba na ostatní účetní a finanční výkazy
13.40-14.00 Řešení dotazů a diskuse, aktuální problematika souvisejících oblastí

Seminář je akreditován. celý text

16. 1. 2020 začátek od 09:00
Místo konání: Chomutov, radnice
Náš vzdělávací cyklus pokračuje i v roce 2020. Začínáme seminářem na téma problematiky zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, hlavně o změnách k 1.1.2020. Seminář se uskuteční dne 16. ledna 2020 a přednášet bude Mgr. Vít Křížka.
Program semináře:
1. Právo na informace, ústavní východiska
2. Základní pojmy – informace, povinný subjekt
3. Poskytování informací na žádost
4. Limity práva na informace – osobní údaje, obchodní tajemství, autorskoprávní ochrana
5. Aktuality po novele v souvislosti s GDPR – informační příkaz, změna nadřízených orgánů

Seminář není akreditován. celý text

3. 12. 2019 začátek od 11:00
Místo konání: Chomutov
Jednání valné hromady a zároveň 8.setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko se bude konat v Chomutově v úterý dne 3. prosince 2019 od 11:00 hodin. celý text

3. 12. 2019 začátek od 10:00
Místo konání: Kostel sv. Kateřiny
Vernisáž - prezentace projektu „Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na Chomutovsku - INFOTABULE“.

V úterý 3. prosince 2019 od 10:00 hodin v kostele sv. Kateřiny na Náměstí 1. Máje v Chomutově /vchod z náměstí/.
celý text

15. 11. 2019 začátek od 09:00
Místo konání: Chomutov, radnice
Náš vzdělávací cyklus pokračuje seminářem s názvem Videmace/legalizace, který se uskuteční dne 15. listopadu 2019 a přednášet bude Mgr. Ida Kárna, MPA. Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou ověřování po novele zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů. Seminář je určen úředníkům všech obecních úřadů, které jsou zařazeny do přílohy č. 1 vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Seminář je akreditován. celý text

17. 10. 2019 - 18. 10. 2019 začátek od 14:00
Místo konání: Příbram
Reciproční návštěva našich starostů na Příbramsku je již dohodnuta a bude se konat ve dnech 17. - 18. 10. 2019. Účelem projektu je zjistit a ověřit možnosti, jak lze řešit rozvoj obcí po útlumu těžby, tzn. jaká opatření a aktivity mohou vést k úspěšnému rozvoji regionu postiženého restrukturalizací hospodářské činnosti, případně jaká rizika a jaké aktivity nebyly úspěšné. Návštěva Příbramska, kterou zajišťuje kancelář svazku, umožní ověřit přímo na místě příklady dobré praxe. Dalším cílem projektu je propagace regionu Chomutovska. celý text

1. 10. 2019 začátek od 09:00
Místo konání: Chomutov radnice
Nový školní rok začneme seminářem s názvem Obce/školy/ příspěvkové organizace ve vztahu k GDPR, který se bude konat 1. října 2019 a přednášet bude Mgr. Vít Křížka. Seminář je určený pro zástupce obcí a příspěvkových organizací, které mají na starosti agendu spojenou s GDPR. Zástupci se dozví novinky v oblasti ochrany osobních údajů pomocí příkladů z praxe. Seminář není akreditován. celý text

10. 9. 2019 začátek od 11:00
Místo konání: Boleboř
Jednání valné hromady Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko se bude konat v Boleboři v úterý dne 10. září 2019 od 11:00 hodin. celý text

7. 9. 2019 začátek od 12:00
Místo konání: nespecifikováno
Členky a členové DSO byli pozváni senátorem Přemyslem Rabasem na 7. září do Valdštejnské zahrady, která ten den bude hostit velkou kulturní akci s vystoupením tří kapel a dalším programem. Senátor zástupcům obcí představí témata, na kterých aktuálně pracuje a také to bude příležitost, jak sladit priority pro rozvoj Chomutovska. celý text

2. 9. 2019 začátek od 09:30
Místo konání: Blatno
nabídka pro školy na školní rok 2019/2020. celý text

první předchozí
ze 3
poslední