Navigace

Obsah

NEJ CHOMUTOVSKA


CYKLOSTEZKA PRUNÉŘOV - ČERNOVICE

Jedná se o vybudování zcela nové oddělené, bezpečné cyklostezky se smíšeným provozem chodců a cyklistů. Cyklostezka má asfaltový povrch a navazuje na již vybudovanou cyklostezku Kadaň – Prunéřov a je vedena na okraji dobývacího prostoru. Cyklostezka propojuje obce Prunéřov, Místo, Málkov, Černovice, Spořice. Celková délka je 7 855,49 m.

mapa


Hlavním cílem projektu „Cyklostezka Prunéřov – Černovice“

bylo naléhavé vyřešení bezpečnosti provozu cyklistů na frekventované silnici I/13 mezi Kláštercem nad Ohří a Chomutovem. Vybudováním zcela nové oddělené a tudíž bezpečné komunikace se zvýšíil podíl cyklistické dopravy na celkovém objemu dojížďky za každodenními aktivitami obyvatel regionu, jako jsou například cesty za prací, do škol a za službami.

Stavba propojila jednotlivé obce po cestě a umožnila obyvatelům obcí dotčených těžbou pohyb v zrekultivovaném území.

Cyklostezka bude zároveň sloužit jako prostředek pro trávení volného času, k čemuž taktéž přispívá přímé napojení na stávající cyklostezku Ohře (páteřní cyklostezka protínající podél toku řeky Ohře Karlovarský kraj od hranic s Německem až po hranice s Ústeckým krajem.)

Jako dalším cílem projektu je zvýšení atraktivity přilehlých obcí (Prunéřov, Místo, Málkov, Spořice a Černovice).

prácepráce 1


Realizace projektu zajistí propojení přerušených dopravních vazeb mezi Chomutovem a Kadaní, především pro jiný druh pohybu a dopravy než umožňuje velmi frekventovaná silnice I/13. Tedy pomalý pohyb pro cyklisty, rodiny s dětmi a turisty. Stavba propojí jednotlivé obce po cestě a umožní obyvatelům obcí dotčených těžbou pohyb v zrekultivovaném území.

Koncepce nové cyklostezky vycházela ze snahy zajistit bezproblémovou bezpečnou dopravu pro cyklisty v území, které nabízí vzhledem k majetkovým poměrům na většině území možnost nově vytvářet cestní síť dle dnešních požadavků na bezpečnost a koncepci dopravy v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy v ČR, která podporuje rozvoj cyklistiky jako rovnocenného prostředku dopravní obsluhy v území a pro posílení ochrany životního prostředí a zdraví, nikoliv jen k turistickému využití a v souladu s navazujícími dokumenty a metodikami cyklostrategie.

Projektovou dokumentaci akce zajišťovaly Severočeské doly a.s. Chomutov

Investorem akce: Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Prunéřov – Černovice , sdružující obce Kadaň, Místo. Málkov, Spořice, Černovice.

Akce je podpořena dotací z Integrovaného regionálního programu (EU - IROP)  85% dotace a  národními zdroji ve výši 5 %

Celkové náklady na realizaci stavby jsou ve výši: 23 mil. Kč

Délka úseku cyklostezky: 7.855,49 m, šířka cyklostezky 3 m, povrch asfaltový

fotofoto1


V budoucnu na ni mohou navázat trasy dále na Mostecko. Bližší je možnost, že cyklostezka obroubí šachtu dokola, protože na ni navážou další trasy zbudované obcemi Spořice, Droužkovice a Březno. Spořice svůj díl vybudují ještě letos. Droužkovice nejdříve budou muset najít dost peněz, protože jsou na jeho území kilometry nezpevněné polní cesty, kde vybudování cyklostezky vyjde odhadem na pět milionů korun. „Jenže náš roční rozpočet je jedenáct milionů, takže je to pro nás drahé,“ uvedl starosta Droužkovic Milan Živný. „Zatím jsme se šachtou domluvili, že je možné využívat provizorní trasu v dobývacím prostoru,“ doplnil.

foto2foto3

 

Novinky

19.09.2018 - 14.10.2018

Pozvánka

POZVÁNKA - Výstava obrazů

Srdečně zveme na výstavu obrazů malíře - spořického rodáka, pana Františka Nováka. Pan Novák se narodil 4.3.1947 ve Spořicích. V roce 1966 se vyučil opravářem zemědělských strojů. Mezi léty 1967 - 1976 se věnoval závodění terénních motocyklů. Od konce 70. let se věnuje malování. Je autodidakt. Svou výtvarnou cestu začal hledat kopírováním slavných mistrů. Později se nechal inspirovat chomutovskými krajináři. Od roku 1983 tvořil pravidelně v ateliéru Františka Žáčka v ZKŽ Chomutov. S ostatními malířskými tématy se seznamoval při setkání výtvarníků pod lektorským vedením akad. mal. K. Sopka. Výtvarné vzdělání si dále doplňoval. Jeho růst dále ovlivnili akad. mal. Haleš, akad. mal. Kútra a akad. mal. Práchtl. Výstava bude zahájena v kostele Sv. Bartoloměje ve středu 19. září 2018 od 16:00 hodin a bude přístupná vždy ve středu, sobotu a v neděli od 14:00 do 17:00 hodin. Ukončení výstavy v neděli 14. října 2018 v 17:00 hodin. VSTUP ZDARMA.

Obec Spořice

23.09.2018

Podzimní aranžování

Dne 23. 9. 2018 se ve spolupráci s paní Minaříkovou, od 15:00 hod. na obecním sále koná "Podzimní aranžování". Rezervace na tel. 723750942.

Obec Vysoká Pec

14.09.2018 - 31.12.2018

Taneční kurzy

Chcete chodit do tanečních? Teď máte příležitost.

Obec Vysoká Pec

28.09.2018

XVII. Svatováclavská pouť

POZOR - Začínáme až v 11.00 hod..

Město Výsluní

29.09.2018

pozvánka

POZVÁNKA - DRAKIÁDA 2018

Modelářský klub Spořice srdečně zve na tradiční podzimní drakiádu.

Obec Spořice