Navigace

Obsah

logo

Peněžní Fond hejtmana Ústeckého kraje byl zřízen usnesením Zastupitelstva ústeckého kraje č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007. Usnesením č. 20/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011 byl fond přejmenován na Fond Ústeckého kraje.

Účelem, pro který byl Fond zřízen, je snaha o zajištění finančních prostředků pro podporu neziskových prostředků a akcí, u kterých není možné financování z ostatních dotačních programů Ústeckého kraje. Jedním z hlavních účelů Fondu je podpora obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje.

 

ZAPOJENÍ CHOMUTOVSKA DO PROJEKTU


 

Svazek obcí Chomutovsko podal žádost o příspěvek na svoji činnost krátce po založení svazku. Žádost vedl pod názvem „Zajištění činnosti svazku obcí Chomutovsko, propagace obcí a regionu, vybavení a provoz kanceláře svazku“.

Svazek uvedl v žádosti účel projektu: svazek organizuje pravidelná setkání starostů obcí, připravuje společné projekty zaměřené zejména na propagaci regionu. Kancelář svazku se dvěma zaměstnanci zajišťuje potřebné zázemí pro přípravu projektů svazku. Kraj posoudil žádost a příspěvek svazku na projekt poskytl. Z příspěvku byly uhrazeny náklady na základní vybavení a provoz kanceláře. Podařilo se zorganizovat první vzdělávací cyklus, tzv. školení "na míru" přímo v regionu. Podrobné informace naleznete v sekci Realizace. Část příspěvku pomohla při zajištění pracovních setkání starostů členských obcí svazku, jednání pracovních skupin na témata bezpečnosti a cestovního ruchu.