Navigace

Obsah

logo

Peněžní Fond hejtmana Ústeckého kraje byl zřízen usnesením Zastupitelstva ústeckého kraje č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007. Usnesením č. 20/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011 byl fond přejmenován na Fond Ústeckého kraje.

Účelem, pro který byl Fond zřízen, je snaha o zajištění finančních prostředků pro podporu neziskových prostředků a akcí, u kterých není možné financování z ostatních dotačních programů Ústeckého kraje. Jedním z hlavních účelů Fondu je podpora obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje.

 

ZAPOJENÍ CHOMUTOVSKA DO PROJEKTU


 

Svazek obcí Chomutovsko podal žádost o příspěvek na svoji činnost krátce po založení svazku. Žádost vedl pod názvem „Zajištění činnosti svazku obcí Chomutovsko, propagace obcí a regionu, vybavení a provoz kanceláře svazku“.

Svazek uvedl v žádosti účel projektu: svazek organizuje pravidelná setkání starostů obcí, připravuje společné projekty zaměřené zejména na propagaci regionu. Kancelář svazku se dvěma zaměstnanci zajišťuje potřebné zázemí pro přípravu projektů svazku. Kraj posoudil žádost a příspěvek svazku na projekt poskytl. Z příspěvku byly uhrazeny náklady na základní vybavení a provoz kanceláře. Podařilo se zorganizovat první vzdělávací cyklus, tzv. školení "na míru" přímo v regionu. Podrobné informace naleznete v sekci Realizace. Část příspěvku pomohla při zajištění pracovních setkání starostů členských obcí svazku, jednání pracovních skupin na témata bezpečnosti a cestovního ruchu.

 

V roce 2017 i 2018 svazek obcí Chomutovsko získal další příspěvek na pokračování vzdělávacího cyklu.

Účel projektu:

Svazek obcí Chomutovsko (dále také „svazek“) v roce 2016 realizoval projekt „Vzdělávání“. Zaměření projektu bylo na tyto oblasti: Účetnictví - novinky týkající se změn legislativy 2016/2017, Právo na informace a ochrana osobních údajů - poskytování informací na základě žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., Veřejné zakázky - zadávání veřejných zakázek dle Zákona č. 134/2016 Sb. - novinky a změny. S ohledem na zájem zástupců členských obcí o další vzdělávání bude Svazek obcí Chomutovsko v tomto projektu pokračovat i v letošním roce. Hlavním cílem pokračování je tedy zvýšit kvalitu odborných a obecných kompetencí zástupců členských obcí školením těchto tematických okruzích: hospodaření s majetkem obcí - zákon o rozpočtové odpovědnosti, finanční kontrola, spisová služba, archivnictví atd. Jedním ze základních smyslů projektu také je umožnit vzdělávání v dobře dosažitelné vzdálenosti a takto umožnit větší účast zástupců členských obcí. Projektová podpora z Fondu ÚK bude určena jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s administrativní činností při přípravě uvedeného projektu a zajištění odborného lektora a prostor pro školení.