Navigace

Obsah

Seminář - Velká novela stavebního zákona od 1.1.2018

Bezbariérový vstup na akci

Vzdělávací cyklus pro obce Chomutovska pokračuje 5.4.2018 na téma Novela stavebního zákona účinná od 1.1.2018.
Seminář se koná tradičně na radnici v Chomutově, je určen pro starosty, odborné pracovníky obcí.

Datum konání: 5. 4. 2018 začátek od 09:30, délka 270 minut

Místo konání: Chomutov, radnice, Náměstí 1. Máje 1, 430 01 Chomutov

Typ akce: ostatní

Organizátor: svazek obcí Chomutovsko

Doba trvání: 270 minut

Odborný seminář na téma VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA č. 225/2017 Sb., ÚČINNÁ OD 1. 1. 2018

Termín: čtvrtek 5. 4. 2018.

Místo konání: zasedací místnosti zastupitelstva města (č. 13) Magistrátu města Chomutova nám. 1. Máje 1, 430 01 Chomutov

Doba konání: od 9:30 hodin do 14:00 hodin (registrace 09:00 hodin)

 

Seminář je akreditován MV ČR (AK/PV-1230/2012 – Velká novela stavebního zákona). Lektorem bude Ing. Jiří Blažek - specialista, odborný, certifikovaný lektor, autor publikací, ze společnosti TSM, spol. s r. o.

 

Seminář je zaměřen na stavebníky a žadatele o příslušná řízení vymezená stavebním zákoníkem a předpisy souvisejícími.

Obsah semináře:

• Dosáhne novela proklamovaných cílů?

• Výhody a zjednodušení lze uplatnit, pokud i přípravu stavebního záměru podřídí některým ustanovením novely. Zákon se dotkl 44 dalších zákonných předpisů.

• Přetrvávající nepřesnosti v zákonu (výrazy a pojmy).

• Vztah k Občanskému zákoníku.

• Aplikace zákona z úrovně stavebních úřadů, odborů výstavby, vyvlastňovacích úřadů.

• Územně plánovací podklady, územní studie.

• Upřesnění postupů v ZUR a Územních plánech.

• Územní rozhodnutí § 78 - 79, 80, 81, 90.

• Územní řízení (procesní úkony), § 87 - 93.

• Územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (§ 94a – 94i) a společné územní a stavební řízení (§ 94k – 94p), společné územní a stavební řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí (§ 94g – 94z). Praxe ukáže, zda dojde k zjednodušení, či zda byl dosažen opak.

• Ostatní řízení, změny upřesnění (územní souhlas, stavby bez ohlášení, ohlášení, stavební povolení, změny v užívání).

• Odstraňování staveb (§ 128) nařízení k odstranění stavby, dodatečné povolení stavby (§ 129).

• Kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí.

• Povinnosti účastníků řízení (stavebník, zpracovatel dokumentace, zhotovitel díla).

• Požadavky na stavby, nové nařízení EP a Rady č. 305/2011.

• Mimořádné postupy, kontrolní funkce správních orgánů, státní dozor.

• Velkou pozornost klade autor sborníku a přednášející na vliv ostatních předpisů (44) na stavební zákon, neboť stanoviska, závazná stanoviska, námitky, odvolání atd. mohou výrazně změnit stavební záměr.

• Texty vyhlášek se teprve připravují ale pro praktickou aplikaci jsou zásadní. (vyhl. č. 500/2006 Sb., vyhl. č. 503/2006 Sb., vyhl. č. 499/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb.,).

• Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

• Zákon č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění (změna pro společné povolení).

• Změny ve správním řádu.

• Diskuse


Vytvořeno: 2. 3. 2018
Poslední aktualizace: 2. 3. 2018 09:24