Navigace

Obsah

Nové činnosti kanceláře svazku obcí Chomutovsko pro členské obce

Nové činnosti kanceláře svazku obcí Chomutovsko pro členské obce


Datum konání: 30. 5. 2017 začátek od 08:43

Místo konání: Křimov , čp. 37, 430 01 Křimov

Typ akce: ostatní

Organizátor: svazek obcí Chomutovsko

V Křimově na valné hromadě svazku jste schválili uzavření dodatku smlouvy o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí ČR.

Tímto dodatkem je fakticky rozšířen okruh našich aktivit (kanceláře svazku), poskytování služeb členským obcím svazku s konkrétním zaměřením na oblast veřejných zakázek.

V minulém týdnu jsme absolvovali čtyřdenní intenzivní kurz na téma veřejných zakázek, společně s kolegy z jiných svazků obcí zapojených do projektu o vzájemné spolupráci.

Kromě obecných prezentací na téma nového zákona o zadávání zakázek jsme měli možnost diskutovat nad konkrétními případy administrace veřejných zakázek.

Poměrně značná část školení byla věnována problematice odpovědného zadávání zakázek, tj. nastavení podmínek (buď v zadávací dokumentaci anebo v hodnocení nabídek) umožňujících podporu hodnot vnímaných jako společensky významné. Témata, která lze odpovědným zadáváním podpořit, jsou např.: zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, důstojné pracovní podmínky, vzdělávání, praxe a rekvalifikace, sociální podniky, malé a střední podniky, etické nakupování anebo ekologicky šetrná řešení. Například zde bylo prezentováno město Kadaň, které má ve svém strategickém plánu sociálního začleňování cíl zaměstnávat prostřednictvím VZ města dlouhodobě nezaměstnané, v Zásadách zadávání VZ je podmínka zaměstnávat absolventy škol. Tato podmínka byla uplatněna například při realizaci rekonstrukce Studentského náměstí v Kadani.

Oblasti veřejných zakázek jsme se již věnovali dříve, uspořádali jsme např. školení na toto téma. Chceme v tomto i nadále pokračovat.

Pro připomenutí uvádím níže výčet činností, které CSS zajišťuje. 

 

Činnost specialisty na veřejné zakázky

  • zajištění procesu zadávání veřejných zakázek
  • oponování a konzultace v oblasti VZ pro obce
  • hájení oprávněných zájmů obce
  • odborná podpora s důrazem na sociální a environmentální aspekty zadávání veřejných zakázek

Nová klíčová aktivita CSS tedy umožňuje:

  • konzultační a poradenskou činnost pro obce
  • organizaci školení k veřejným zakázkám
  • šíření právních informací obcím
  • poskytování vzorů formulářů k veřejným zakázkám
  • pomoc se zpracováním směrnice, metodiky k veřejným zakázkám
  • pomoc při kontrolní činnosti

Vytvořeno: 30. 5. 2017
Poslední aktualizace: 30. 5. 2017 08:47